– Fotgjengere kan ikke stole på bilførere

Det kan ikke sies ofte nok: Bruk refleks. De fleste ulykkene der fotgjengere blir drept eller skadet, skjer nemlig i den mørke årstiden. Ofte er både fotgjenger og bilfører uoppmerksomme.

Refleks og fotgjengere

FARLIG FERD I MØRKET: Mange ulykker skjer når fotgjengere krysser veien. Et gangfelt er ofte falsk trygghet, viser en kartlegging fra Statens vegvesen. Fotgjengerne på bildet har noe mange fotgjengere dropper: Refleks.

Foto: Jørgen Schyberg / Trygg trafikk

Mørketid, uoppmerksomme trafikanter og gangfelt er hovedingredienser i mange av ulykkene der fotgjengere blir påkjørt av en bil. Det enkleste hjelpemiddelet for å bli sett, refleksen, er ofte fraværende.

Ing-Cristine Ericson

DU SYNES IKKE I MØRKET: – Bruk refleks, sier Ing-Cristine Ericson i Statens vegvesen Oslo.

Foto: Rushda Syed / NRK

– Altfor mange tror at bilføreren har sett dem. Ofte går de ut i gangfeltet uten å se seg for, sier avdelingsdirektør Ing-Cristine Ericson i Statens vegvesen i Oslo.

– Men så har ikke bilisten sett dem, og da er ulykken et faktum, sier Ericson.

– Det er viktig å være synlig, og da er refleks viktig, poengterer hun.

De siste fem årene har 33 fotgjengere mistet livet i ulykker i Oslo og Akershus, og over 1100 er skadet.

Den mørkeste årstiden

En kartlegging Statens vegvesen har gjort, viser at de fleste ulykkene der fotgjengere blir påkjørt skjer i perioden fra oktober til og med januar. Ulykkene skjer som regel når fotgjengerne skal krysse veien, og svært mange av ulykkene skjer i gangfelt.

– Gangfelt kan gi falsk trygghet. Bilførere skal stoppe for fotgjengere i gangfelt, men gjør det ikke alltid. Derfor er det så viktig å være sikker på at bilføreren ser deg før du går ut i gangfeltet, sier seksjonsleder Marita Birkeland i Statens vegvesen i Akershus.

Alt for mange voksne fotgjengere dropper refleks, mener Statens vegvesen. Tellinger etaten foretok i 2014 viste at 29 prosent brukte refleks i bystrøk i 2014, mens 46 prosent brukte refleks på belyste landeveier.

- Hvis voksne hadde vært like flinke som barn til å bruke refleks, kunne vi unngått flere mørkeulykker blant fotgjengere, sier Birkeland.

Flere tiltak

– Gående må gjøre seg synlige for bilførere ved å bruke refleks. De må også være forsiktige når de skal krysse veien foran lastebiler og andre store kjøretøy. Blindsonen er stor rundt slike kjøretøy. Vær konsentrert i trafikken, oppfordrer Birkeland.

Statens vegvesen har de siste årene jobbet systematisk med å få ned tallet på fotgjengerulykker i gangfelt.

I Oslo er fartsgrensen senket ved mange gangfelt, mange gangfelt er blitt opphøyd og har fått bedre belysning og trafikkfarlige gangfelt er fjernet.

– Risikoen for farlige skader og død øker dramatisk for fotgjengere når bilene kjører fortere enn 30-40 kilometer i timen i en påkjørsel, sier Ing-Cristine Ericson.