Bro åpnes, men bilistene bes om å styre unna

Selv om Nordenga bru i Oslo har forskjøvet seg 17 centimeter, åpnes den som planlagt neste uke. Bilister bes likevel styre unna området.

Nordenga bru

Nordenga bru går mellom Bjørvika og Grønland i Oslo.

Foto: Erik Engen

Broen strekker seg over sporområdet på Oslo S, og binder sammen Schweigaardsgate på Grønland og Bispegata i Bjørvika.

Statens vegvesen spår lange køer i Bjørvika når Nordenga bru åpner neste uke.

– Vi ber bilister kjøre andre steder. Årsaken er at vi venter lange køer i området, sier Grete Tvedt, prosjektleder i Statens vegvesen.

Torsdag neste uke åpner broen som planlagt, etter å ha vært stengt siden januar. Stengingen skyldtes arbeider med å ferdigstille krysset Dronning Eufemias gate - Kong Håkon 5.s gate.

– Nå får vi heldigvis åpnet Nordenga bru og Kong Håkon 5.s gate samtidig. Men vi er nødt til å gjøre noen arbeider der den gamle og den nye veien møtes. Da stenger vi ett felt i hver retning, og det vil føre til dårligere fremkommelighet.

Har flyttet seg 17 centimeter

Broen åpnes igjen torsdag til tross for at geoteknikere har gjort undersøkelser som viser at broen har flyttet seg 17 centimeter, mot Barcode, siden den sto ferdig i 2011.

Forskyvingen var likevel ikke så alvorlig som vegvesenet fryktet, da de oppdaget en sprekk i broen i mai i år. Den gang ble det varslet at broen trolig ikke kunne åpnes etter planen.

– Nå har vi gått igjennom broen, og har sett at den er solid og god. Den kan kjøres på, men vi må gjøre en mindre reparasjon, opplyser Tvedt.

Statens vegvesen regner at broen vil bli brukt av mellom 15.000 og 20.000 hver dag.