Hopp til innhold

Vil straffe forurensende biler med ekstra bomavgift

Et flertall i Oslo bystyre går inn for å straffe biler som forurenser mye.

Svevestøv

Et flertall i bystyret ønsker at forurensende biler skal betale mer for å kjøre i Oslo. Illustrasjonsfoto.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Oslo vil nå be staten om å endre loven slik at det blir mulig å bruke bomringen til å avgiftsbelegge utslipp.

– Det verste for luftkvaliteten i Oslo er utslipp fra biler. Vi er nødt til å ta tak i det og få biltrafikken ned. Vi må rette søkelyset mot synderne, og en avgift knyttet til bomringen vil være et godt grep, sier Arbeiderpartiets Rune Gerhardsen.

Hva mener du? Si din mening under artikkelen!

Et av flere dilemmaer ved forslaget er at det vil ramme dem med minst penger, fordi det gjerne er de som har gamle biler, som igjen forurenser mest.

Høyre og Frp mot

Rune Gerhardsen

Rune Gerhardsen (Ap)

Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix

Forslaget har flertall i bystyrets samferdsels- og miljøkomité, mot Høyre og Fremskrittspartiets stemmer. Komitéleder Rune Gerhardsen innrømmer at en utslippsavgift nok til ramme de eldste bilene hardest.

– De nye bilene blir gjennomgående bedre, også på utslippssiden. Det er nok grunn til å tro at de eldre bilene slipper ut mer og dermed må betale mer i bomringen.

Kan ikke det virke usosialt?

– Vi er nødt til å få en bilpark, på lang sikt, som er bedre for miljøet. Noen slike omlegginger er smertefulle, sier Gerhardsen.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Flere typer utslipp

Et annet dilemma er hva slags type utslipp som skal avgiftsbelegges.

Dieselbiler slipper ut mindre CO2 enn bensinbiler og gjør dermed mindre skade på klimaet globalt. Men dieselbiler slipper ut mer NO2 - nitrogendioksid - enn bensinbiler. Og NO2 er den store synderen for luftforurensningen lokalt.

– Dermed må vi inkludere begge deler, slik at vi lager én gruppering for CO2 og én for NO2, slik at en rammer begge, sier Gerhardsen.

Så alle biler må avgiftsbelegges ekstra?

– De vil bli vurdert ut fra hvor mye de faktisk slipper ut. Dette må legges inn på databrikkene i bilene. Bilprodusentene blir dermed etter hvert nødt til å stille med data om utslipp, sier Gerhardsen.