Hopp til innhold

– Fortsatt ulovlig med narkosøk

Advokat Jon Wessel-Aas mener søk med narkohunder i skolen fortsatt er ulovlig. Utdanningsetaten mener de har fulgt instruksene de fikk etter at Stortinget behandlet saken.

Samtykkebrev
Foto: Axel Fjeldavli / Privat

Advokat Jon Wessel Aas og Elevombudet reagerer på brevet fra Oslo kommune der elever på videregående skal samtykke til at politiet kan gjennomføre søk med nakotikahunder i klasserommet.

Stortinget har vedtatt at regjeringen skal sikre at politiet har adgang til å gjennomføre forebyggende tiltak med bruk av narkotikahund, under den forutsening at elevene samtykker først.

Flere jurister har ment at disse narko-søkene er ulovlige, men saken har aldri vært prøvet i retten.

Det er Utdanningsetaten som har inngått avtalen med polititet der videregående skoler i Oslo kan vente seg et forebyggende besøk med narkotikahund. De mener det overordnede målet må være å holde Oslo-skolene rusfrie.

Astrid Søgnen

Direktør i Utdanningsetaten, Astrid Søgnen, sier hensikten med brevet er å gjøre Oslo skolene rusfrie.

Foto: Magnus Brattset Drabløs / NRK

– Vi må huske hva som er hensikten med dette, og det er den forebyggende innsatsen; at Oslo-skolene skal være rusfrie og at elever som ikke er i nærheten av dette også skal ha et godt læringsmiljø, sier direktør for Utdanningsetaten Astrid Søgnen.

Søgnen sier ordningen er en del av innsatsen i det rusforebyggende arbeidet i Oslo-skolene, og at det blir gitt mye informasjon i forkant, både til elever og foresatte.

Ifølge Søgnen er brevet kun en del av en informasjonspakke, sammen med foreldremøter og informasjon på skolens nettsider, og at informasjonen er styrket etter at Stortingen behandlet saken.

– Det er en skånsom ordning der elever kan bli bedt om å bli fritatt, de melder på forhånd gjennom et samtykkeskjema, og de kan også reservere seg selv om de har sagt de skal være med, når og hvis klassen deres får besøk av sivilt politi med hund, sier Søgnen.

Ulovlige søk

Jon Wessel-Aas

Advokat Jon Wessel-Aas

Foto: Nina Didriksen

Flere jurister har tidligere ment at disse narkosøkene er ulovlige. Advokat Jon Wessel-Aas mener ingen ting har endret seg etter at Stortinget gjennomgikk ordningen.

– Den eneste forskjellen er at man nå har en skriftlig erklæring på forhånd. Disse såkalte forebyggende besøkene og demonstasjonene av bruk av narkohund skjer jo uten at elevene er varslet på forhånd. Og da er vi akkurat like langt før denne endringen, og det er fortsatt sånn at det er ulovlig fordi dette dreier seg om ransaking av den enkelte. Det krever skjellig grunn til mistanke også her, som det gjør over alt ellers i samfunnet, sier Wessel-Aas

Fraskriver seg borgerettigheter

Elevombud Sigve Indregard

Leder i Eleveombudet, Sigve Indregard, mener ordningen fratar elevene personvernet

Foto: Magnus Brattset Drabløs / NRK

Også Elevombudet, Sigve Indregard, er kritisk til metodene Utdanningsetaten bruker. Han mener samtykket ikke er fritt fordi han mener elevene må forvente seg sosiale reaksjoner om de ikke ønsker å delta.

–Det er synd at vi går i denne retningen. Elever har rett til ett personvern, og det er vanskelig å ta vare på det personvernet når Per, Astrid og Sigve må gå ut av klasserommet rett før politihunder kommer inn. Da forstår alle hva de har svart på den samtykke erklæringen, sier Elevombud Sigve Indregard.

Han mener informasjonene i brevet er mangelfull.

–Det som står i brevet er at elevene skal samtykke til en demonstrasjon av narkohunder, men det er ikke det de samtykker til. De samtykker til er å bli ransaket av narkotikahunder og dermed si fra seg en grunnelggende borgerettighet, sier Indregard.