Krever bedre sykehusboliger

De gamle sykehusboligene ved Aker sykehus må pusses opp.

Sykehusboligene ved Aker sykehus

Bystyret mener at sykehusboligene som leies ut til vanskeligstilte, er i for dårlig forfatning.

Foto: Frode Wik / NRK

Flertallet i bystyret har bestemt at sykehusboligene i Sinsenveien skal utbedres, det på tross av byrådspartienes stemmer.

– Det er forferdelig boforhold i disse blokkene i dag, så nå må gårdseieren ta fatt, sier Knut Even Lindsjørn, leder av SVs bystyregruppe.

Kommunen setter nå makt bak kravene og krever en utbedringsavtale av Fredensborg Eiendom som eier sykehusboligene.

– Dersom det ikke gjennomføres, vil neste skritt være ekspropriasjon, sier Lindsjørn.

Fredensborg Eiendom har ikke vært tilgjengelig for kommentar.