Hopp til innhold

– Foreldre kan forvente mobbetiltak

Det er kommunen som har det øverste ansvaret for tiltak ved mobbing. Det sier Ann Heidi Jebsen hos Fylkesmannen i Buskerud etter at det er blitt kjent at en jente er blitt syk av nettmobbing.

En av meldingene jenta fikk

Dette er én av meldingene som jenta fikk.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

– Foreldre som opplever at barna blir mobbet, kan forvente at det blir satt i gang tiltak for å ivareta barnet. Men det er også krav om at det gjøres noe mot dem som mobber, sier Jebsen.

Mobbet jenta syk

En jente i barneskolen i nedre Buskerud er blitt utsatt for så grov mobbing siden i fjor høst at hun er blitt sykmeldt.

Hun har fått sjikanerende meldinger på mobiltelefonen sin, og det er spredd nakenbilder av henne på sosiale medier.

Ifølge moren, skal bildene nå sirkulere ved alle skolene i kommunen; både på barne- og ungdomstrinnet, og i tillegg skal de være spredt til minst én skole i nabokommunen.

Moren har vært i kontakt både med skolen og politiet om saken og mener det ikke er gjort nok for å stanse mobbingen. Da NRK kontaktet politiet nylig, fortalte de at de etterforsket saken og har avhørt en person som er knyttet til meldingene som er sendt jenta.

– Skolene må jobbe med nettvett

– Men hvis saken omfatter flere skoler, altså at den som blir mobbet går på en annen skole enn mobberne; hvem har ansvaret da?

Ann Heidi Jebsen, seniorrådgiver hos Fylkesmannen.

Ann Heidi Jebsen, seniorrådgiver hos Fylkesmannen.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

– Mobbeofferet må bli ivaretatt, så der har rektor et ansvar. Men rektor har også et ansvar for å melde fra til kommunen at elever ved en annen skole mobber denne eleven. Kommunen har et overordnet ansvar for alle skolene og at elevene har et godt, psykososialt miljø, sier Jebsen.

– Hva slags tiltak kan det være snakk om?

Først må kommunen sikre at alle skoler har et ordensreglement som innbefatter ulike sanksjoner der de oppdager mobbing og nettmobbing. Det kan være regler for bruk av mobiltelefon og internett. Dessuten må de bevisst jobbe med god nettbruk. I tillegg må alle skolene jobbe med det psykososiale miljøet, sier Jebsen.

– Vanskelig sak

Digital mobbing

Digital mobbing blir mer og mer vanlig, forteller Ann Heidi Jebsen hos Fylkesmannen.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Rektor ved skolen sier saken er vanskelig fordi den omfatter flere skoler.

– Saken er håndtert på best mulig måte, og etter de rutinene skolen har. Bildene har vi ikke klart å stanse, og jeg skulle gjerne ha gjort mye mer i saken, sier rektor.

Skolesjefen i kommunen ble kjent med saken for et par uker siden. I en kommentar til NRK, sier skolesjefen at det er viktig at familien kontakter rektor igjen og går gjennom saken på nytt.

– Hvis kommunen kunne gjort noe annerledes, er det viktig at vi lærer av denne saken. Så er det politiet som må etterforske det som er sendt på nettet. Jeg kommer til å ta denne saken opp på neste politiråd, sier kommunalsjefen.

Nettmobbing sprer seg

Jebsen hos Fylkesmannen forteller at mobbing på nettet blir mer og mer vanlig.

– Det sprer seg veldig. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet veiledninger på det, slik at ledelsen ved skoler kan bruke det i arbeidet sitt. Så det er jo fokus på det i skolesektoren.