Hopp til innhold

– Fartssperre i bilene kunne spart 40 liv i året

Høy fart er hovedårsaken til dødsulykker med unge bilførere. Mange liv kunne vært reddet med teknologi som tvinger sjåførene til å holde fartsgrensen, mener forskere.

Høy hastighet

Farten har stor betydning for hvor alvorlige følger en trafikkulykke kan få. Selv om det finnes tekniske løsninger som gjør det umulig å overskride fartsgrensene, blir det ikke brukt.

Foto: Illustrasjonsfoto: ScanStock

Transportøkonomisk institutt legger tirsdag frem en rapport på oppdrag fra Statens vegvesen som tar for seg alle fartsrelaterte dødsulykker mellom 2005–2015.

Forskar Alena Høye i Transportøkonomisk institutt (TØI)

Forsker Alena Høye ved Transportøkonomisk institutt har undersøkt hvordan fart har påvirket dødsulykker i Norge fra 2005–2015.

Foto: Hans-Jørgen Solli / NRK

– Fokuset har vært på edru førere som har kjørt for fort. I ulykker der føreren har vært ruspåvirket, er det ofte rusen som er mest avgjørende, sier forsker Alena Høye.

Les også: Nesten bare menn dør i trafikken

Typisk for dødsulykker med høy fart:

  • Gjennomsnittsfarten er over 100 km/t
  • Eldre biler
  • Ulykkene skjer om natten og i helgene
  • Yngre menn

Les også: Rapport: Ulykkesbilen kjørte i minst 160 km/t

135 personer omkom på veiene i fjor og så langt i år har 36 personer mistet livet i trafikken, ti av disse omkom i mai.

– Vi ser at det er flest drepte i ulykker der farten er godt over fartsgrensen, sier Høye.

Tvinger føreren til å følge fartsgrensen

Vegvevportrett

– En teknisk løsning i bilen som tvinger føreren til å overholde gjeldende fartsgrenser, vil kunne føre til 40 færre drepte i trafikken i året her i landet, sier sjefingeniør i Vegdirektoratet Arild Ragnøy.

Foto: Knut Opeide / Vegdirektoratet

Et av tiltakene for å få ned trafikkulykkene er å innføre såkalt Intelligent Speed Adaption (ISA).

Med denne tekniske løsningen installert vil det være umulig å kjøre raskere enn fartsgrensen.

– I mange av dødsulykkene ser vi at førerne har kjørt svært fort, gjerne 20–30 km/t fortere enn den tillatte hastigheten over en lengre strekning, sier sjefingeniør i Vegdirektoratet Arild Ragnøy. Han tror derfor en fartssperre ville vært svært effektivt.

Les også: Alkolås og fartstilpasning kan gi langt færre drepte i trafikken

– Kunne spart 40 liv i året

Løsningen med fartssperrer er prøvd ut i flere land, blant annet i Sverige, men foreløpig er det ingen nye biler på markedet som blir levert med dette som standard.

– Sett i lys av myndighetenes visjon om null drepte i trafikken, er det et tankekors at tekniske løsninger som vi vet fungerer, ikke brukes, sier Ragnøy.

Ifølge Statens vegvesen kunne ISA ha ført til 40 færre drepte og 100 færre hardt skadde i trafikken i året i Norge.

Sosialt akseptert å kjøre for fort

Ragnøy tror en av årsakene til at løsninger som ISA fortsatt ikke finnes i bilene, er at folk ikke tror det å kjøre for fort er så farlig.

– Å kjøre bil når man er beruset eller rusa, er ikke sosialt akseptert i Norge. Vi er ikke kommet dit når det gjelder å kjøre for fort, sier han.

Han tror imidlertid dette vil endre seg. Om noen år tror han myndighetene vil kreve at nye biler har fartsdempersystem på samme måte som antispinn.

– Om 15 år tror jeg ikke det vil være sosialt akseptert at man kan kjøre så fort man vil og risikere både sitt eget og ikke minst andres liv.

Les også: Færre dødsulykker så langt i 2017