Politistudenter: – Får verken skutt nok eller trent nok

Men regjeringen heller kaldt vann i blodet på dem som ønsker seg ny Politihøgskole.

Lisa Figenschou, leder PF Politistudentene

ROPER VARSKO: Studentleder Lisa Figenschou forteller at treningrommet er for lite og skytebanen ikke-eksisterende ved Politihøgskolen på Majorstua.

Foto: ROLF PETTER OLAISEN / NRK

– Skal vi være realistiske, ligger en ny Politihøgskole en god del år frem i tid, sier statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Justis- og beredskapsdepartementet.

– Det kommer ikke til å bli tatt en beslutning på lang tid ennå. Jeg tør ikke tippe når, sier han.

Studentene har ropt varsko

Politihøgskolen lekkasje

POLITILEKKASJE: Politihøgskolen er ikke bare trang om umoderne, de eldste bygningene er også slitne.

Foto: ROLF PETTER OLAISEN / NRK

Det er dårlige nyhteter blant annet for politistudentene, som har ropt varsko i lang tid.

Det har lenge vært kjent at Politihøgskolen har behov for nye og moderne lokaler, mens dagens eiendom på Majorstua er for liten.

Leder for PF (Politiforeningen) Politistudentene, Lisa Figenschou, viser NRK gamle og slitne byginger, midlertidige brakker som har blitt permanente, og fasiliteter som er så dårlige at studentene verken får nok skytetrening eller fysisk trening.

Får ikke trent nok

– Treningsrommet på Politihøgskolen er fryktelig lite. Det er gammeldags, og det er ikke plass til studentene i det hele tatt.

– Det er stadig vekk folk som må stå lenge og vente eller rett og slett dra hjem fordi det ikke er nok plass til å trene.

– Det er et krav fra skolen at vi holder oss i god fysisk form fordi det er en del av tjenesten. Det forventes at vi bruker tid på trening på frirtden, og vi skal ha eksamen i det i tredje klasse, sier Figenschou.

Politihøgskolen inne på området

UTDATERT: Politihøgskolen holder blant annet til i brakker og i lokaler fra 1907.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Mangler skytebane

Den totale mangelen på skytefasiliteter er muligens enda mer dramatisk enn det trange treningsrommet, og et hett diskusjonstema ved skolen, forteller hun.

– Som utdannet politibetjent skal du kunne skyte, og du skal være trygg på våpenet ditt. Men på Politihøgskolen har vi ikke tilbud som svarer til forventningene.

– Vi har ikke skytebane på skolen, og vi har heller ikke et godt nok tilbud gjennom samarbeid med skyteklubber og pistolklubber.

– I fjor var det en stor andel av tredjeårsstudentene som ikke besto skytetesten fordi de ikke fikk nok trening, rett og slett. Som følge av det fikk de ikke lov til å ta eksamen. Derfor fikk de heller ikke vitnemålet sitt før nå nylig, faktisk, forteller Figenschou.

Mye haster mer

I forslaget til statsbudsjett setter regjeringen ny Politihøgskole på vent på ubestemt tid. Det var Politiforum som omtalte saken først.

Av omsyn til meir prekære byggje- og investeringsprosjekt vil ikkje regjeringa setje i gang ei utgreiing om investeringar for nye lokale til Politihøgskolen på noverande tidspunkt.

Regjeringens forslag til statsbudsjett

På spørsmål fra NRK legger departementet frem listen over hvilke prosjekter de mener haster mer:

Kan bli stengt

Thor Sættem

VIL VENTE: Andre byggeprosjekter haster mer, sier statssekretær Thor Sættem i Justisdepartementet.

Foto: Olav Juven / NRK

– I verste fall risikerer vi at Oslo fengsel og politihuset på Grønland kan bli nedstengt. Her er det ekstremt tunge investeringer som må gjøres.

– Politihøgskolen er ikke så kritisk, sier Thor Sættem.

Men det er vel behov for ny Politihøgskole på sikt?

– Ja, definitivt. Det viktigste vi gjør når det gjelder Politihøgskolen nå, er en stortingsmelding om politiets kompetansebehov. Det er den som vil danne grunnlaget for hva slags Politihøgskole vi skal ha i fremtiden.

– Politihøgskolen må ha en god balanse av undervisningslokaler, øvingslokaler og uteområder som gjør det mulig å ha en god polititdanning også i fremtiden, sier Sættem.

Akutt behov

Jan Bøhler

VIL HA NY SKOLE NÅ: Det haster å få bygd ny Politihøgskole, sier Jan Bøhler (Ap).

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Det er et akutt behov for å få en ny Politihøgskole, og jeg håper dette ikke er kroken på døra, sier stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap).

Han jobber i likhet med Oslo-politikere fra mange partier for å få lagt en ny høyskole til Groruddalen.

– De eldste lokalene er bygd tilbake i 1907, og de har en brakkerigg inne på området. Det er ikke holdbare forhold til å utdanne noe av det viktigste personellet vi har i Norge, nemlig politi, sier Bøhler.

Kamp om skolen

Det er mange som ønsker seg en stor statlig kompetansearbeidsplass og hundrevis av politistudenter til sin kommune.

For halvannet år siden sa den blå-blå regjeringen at den ville vurdere å flytte Politihøgskolen ut av Oslo som en del av en større pakke med utflytting av statlige arbeidsplasser.

Da Stortinget behandlet statsbusdsjettet for 2018 for et snaut år siden, bekreftet de daværende regjeringspartiene ønsket om utflagging fra hovedstaden.

Disse medlemmer vil understreke at en ny, moderne PHS skal lokaliseres utenfor Oslo.

Merknad til statsbudsjettet for 2018 fra Høyre og Frp

Både Kongsvinger, Moss og Larvik har gjort hosene sine grønne for å bli vertskommune for en ny Politihøgskole. Nærmere Oslo har Ullensaker, Lillestrøm, Ski og Oppegård prøvd å selge seg inn.

Kamp for Groruddalen

Dette fikk rektor ved høyskolen, Nina Skarpenes, og Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold, til å rykke ut i Aftenposten og be om at en ny skole ble plassert i hovedstaden, fortrinnsvis i Groruddalen eller Oslo sør.

De skrev at det er her kriminalitetsutfordringene er størst, og at Politihøgskolen lettere kan drive rekrutteringsarbeid blant unge med innvandrerbakgrunn.

Oslo-politikere fra partier både i og utenfor regjeringen mobiiliserte på vegne av Groruddalen, og den nye blågrønne regjeringen la fram sin politiske plattform, var det ikke lenger en forutsetning at skolen skulle ligge utenfor Oslos grenser.

Regjeringen vil vurdere å plassere en ny politihøyskole utenfor Oslo sentrum.

Jeløya-erklæringen fra H, Frp og V

At også Groruddalen skulle vurderes, var godt nytt for Jan Bøhler.

– Når vi skal utdanne nytt politi i Norge nå, trenger de å leve med de utfordringene som fremtidens politi har. I Oslo er de tett på et sammensatt kriminalitetsbilde med blant annet gjengutfordringer.

Distriktspolitikk

Han tror imidlertid at regjeringen har satt Politihøgskolen bak i køen nettopp fordi muligheten for å bruke skolen som distriktspolitisk virkemiddel er svekket.

– Når de ikke ser ut til å vinne fram med å flytte skolen ut av Oslo, er det plutselig ikke så interessant lenger, sier Bøhler.

– Det er virkelig en feil tilnærming, sier statssekretær Thor Sættem.

– Vi har et ønske om å bygge ny Politihøgskole om noen år. Om den skal legges i Oslo, for eksempel i Groruddalen som mange ønsker seg, eller i Skedsmo, Kongsvinger, Moss eller et annet sted, er en like aktuell vurdering i fremtiden som den ville vært nå, sier Sættem.