Hopp til innhold

– Får fortsatt toppstudenter med kvotering av menn

Mange studier sliter med mangel på menn. Psykologisk institutt ved UiO har regnet på hvor mye dårligere studenter de ville hatt om de kvoterte inn menn. Svaret er at studentene vil ha omtrent like høyt karaktersnitt som de har i dag.

Jeppe Riegels, Martin Langvik Eilertsen, Isak Vethe og Jo Fougner Skaansar.

FIRE AV ELLEVE MENN: De studerer sammen med nesten bare jenter og fikk ingen spesialbehandling da de ble tatt opp på profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo. I klassen til Jeppe Riegels, Martin Langvik Eilertsen, Isak Vethe og Jo Fougner Skaansar er det bare elleve menn. Med kvotering kan andelen gutter økes på fremtidige kull.

Foto: Else Karine Archer / NRK

– I en drømmesituasjon ville jeg hatt 50 prosent av hvert kjønn på studiet, sier instituttleder ved Psykologisk institutt, Kjetil Sundet.

Profesjonsstudiet i psykologi har svært få mannlige studenter, trolig vil kun en av ti avgangsstudenter i år være menn. I går arrangerte de en guttedag for å få flere menn inn på studiet.

Ønsker kvotering velkommen

Kjetil Sundet

Instituttleder Kjetil Sundet ved Psykologisk institutt vil ha flere menn inn på profesjonsstudiet i psykologi og sier ja takk til kvotering av menn.

Foto: Else Karine Archer / NRK

Men allerede i dag vet de at det ikke holder med guttedager og liknende tiltak.

– Jeg og instituttet har begrenset tro på at motivasjonstiltakene vil føre fram. Jeg tror det må sterkere lut til, sier Sundet.

For et par år siden foreslo de å gi gutta kjønnspoeng ved opptaket, men dette ble nedstemt av universitetsledelsen. På psykologisk institutt ønskes kvotering velkommen.

– Vi jobber med å få universitetet med på en ordning hvor det sikres høyere andel menn på studiet. Vi vil si til universitetet at det er nødvendig med 30 eller 40 prosent av det underrepresenterte kjønn, sier Sundet.

– Poenggrensen påvirkes minimalt

Psykologisk institutt har allerede regnet på hva kvotering vil bety for kvaliteten på studentene som kommer inn.

– Vi får fortsatt flinke studenter med kvotering, påvirkningen på poenggrensen studentene må ha for å komme inn er minimal, sier Sundet.

Tabellen viser hvordan poenggrensene for å komme inn på profesjonsstudiet på Universitetet i Oslo ville vært for dårligste student som kom inn dersom man kvoterte inn henholdsvis 30, 40 og 50 prosent menn ved opptaket dette semesteret. (Se også faktaboks)

Poenggrenser profesjon vår 2015 med og uten kvotering

Poenggrense ordinær

Poenggrense Førstegangsvitnemål

Ordinær med kvotering (Endring i parentes)

Førstegangsvitnemål med kvotering (Endring i parentes)

30 % menn

66,9

57,9

66,7 (-0,2)

57,3 (-0,6)

40% menn

66,9

57,9

66,5 (-0,4)

57 (-0,9)

50% menn

66,9

57,9

66,3 (-0,6)

56,9 (-1)

– Kvotering er ikke uproblematisk

I to år er det forsøkt ulike tiltak ved UiO for å skaffe flere menn på studier hvor de er underrepresentert.

Prorektor ved UiO, Ragnhild Hennum, sa i går at de nå vil evaluere tiltakene, og vurdere andre tiltak dersom de ikke har fått resultater. Både kvotering og kjønnspoeng for guttene kan være aktuelt.

– Men kvotering er vanskelig da vi er bundet av lovgivning der vi er pålagt likebehandling i utgangspunktet, sier Hennum.

Andreas Høstmælingen

Fagsjef i Psykologforeningen, Andreas Høstmælingen sier at Psykologforeningen ikke har tatt stilling til kvotering av mannlige psykologistudenter.

Foto: Psykologforeningen

Psykologforeningen er bekymret for situasjonen, men har ikke tatt stilling til om kvotering er veien å gå.

– Det er et poeng at de beste skal komme inn. Det å kvotere menn bare basert på kjønn er ikke uproblematisk, sier fagsjef i Psykologforeningen, Andreas Høstmælingen.

Ferdige kandidater i 2010 og 2014 UiO

Fakultet

Mannlige studenter 2010

Mannlige studenter 2013

Det odontologiske fakultet

15%

20%

Det medisinske fakultet

34%

24%

Det juridiske fakultet

38%

27%

Det utdanningsvitenskaplige fakultet

22%

27%

Det teologiske fakultet

38%

30%

Det samfunnsvitenskaplige fakultet

37%

33%

Det humanistiske fakultet

33%

36%

Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet

57%

57%

Kilde: UiOs likestillingsrapport