– Politets motanmeldelse var et nytt overgrep

En kvinne som anmeldte voldtekt ble selv dømt for falsk forklaring. Nå råder hun andre til ikke å oppsøke politiet. – Vi ønsker å bruke ressursene på de reelle sakene. Den som forteller sannheten, har ingenting å frykte, svarer politiet.

Illustrasjonsfoto av voldtekt

Siden 2012 har Oslo politidistrikt valgt å snu etterforskningen i 15 voldtektssaker, slik at anmelderen selv ble satt under etterforskning for falsk anmeldelse. I en av disse sakene ble en kvinne i 20-årene i Oslo tingrett dømt til 30 dagers betinget fengsel for falsk forklaring. Illustrasjonsfoto.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix

I 2012 ba statsadvokaten Oslo-politiet om å prioritere etterforskning av falske voldtektsanmeldelser.

Siden 2012 har Oslo politidistrikt etterforsket godt over 500 voldtektssaker. I 15 av disse sakene har politiet valgt å snu etterforskningen, slik at anmelderen selv ble satt under etterforskning for falsk anmeldelse.

I en av disse voldtektssakene ble en kvinne i midten av 20-årene i Oslo tingrett dømt til 30 dagers betinget fengsel for falsk forklaring. Kvinnens forsvarer Halldis Vinje sier at hennes klient opplevde politiets motanmeldelse som et nytt overgrep.

Forsvarer Halldis Winje

Kvinnens forsvarer Halldis Winje mener det er grunn til å stille spørsmål ved hvor objektive politiet er i voldtektssaker.

– Min klient synes det var usedvanlig ubehagelig at saken skiftet fokus. Hun angret bittert for at hun oppsøkte politiet og anmeldte voldtekten. Nå anbefaler hun ikke andre voldtektsofre å gå til anmeldelse. Det skyldes at det er så vanskelig å bli trodd og man risikerer anmeldelse for falsk anklage eller falsk forklaring, sier Winje til NRK.

Kvinnen hevder fortsatt at hun ble voldtatt, men har likevel valgt ikke å anke dommen. Hun ble først siktet for falsk anmeldelse av politiet, men bare tiltalt for falsk forklaring.

Voldtektssaken ble henlagt på bevisets stilling og mannen hun anmeldte har fått erstatning fordi han satt over tre døgn på glattcelle.

– Færre kommer til å anmelde voldtekter

Forsvareren mener at politiet møter voldtektsofre på gale premisser med den nye praksisen. Winje frykter at fokuset på falske anmeldelser kan føre til at færre ofre våger å oppsøke politiet og anmelder voldtekten.

– Politiet innbiller seg at falske voldtektsanmeldelser er et større problem enn det egentlig er, og sår dermed tvil om ofrenes forklaring fra første stund. Det utgjør et rettssikkerhetsproblem og kan føre til at færre anmelder faktiske voldtekter, sier Winje.

Beate Brinch Sand er påtaleavsnittsleder ved seksjonen for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt. Hun er uenig i kritikken fra Winje og mener at hensikten er å øke rettssikkerheten.

– Den som forteller sannheten, har ingenting å frykte. Det er heller ikke straffbart å huske feil eller endre forklaring. En person som forklarer seg om en voldtekt der politiet får mistanke om at deler av forklaringen er uriktig, får mange muligheter til å forklare seg sant for politiet, sier hun til NRK.

Beate Brinch Sand er påtaleavsnittsleder

Beate Brinch Sand er påtaleavsnittsleder ved seksjonen for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt. Hun er uenig i kritikken fra Winje og mener at hensikten er å øke rettssikkerheten.

Foto: NRK

– Rettssikkerheten må ivaretas i alle faser

Sammen med seksjonsleder Grete Lien Metlid har Brinch Sand skrevet en ytring på NRK onsdag. De trekker frem viktigheten av å få frem sannheten og hvorfor noen saker kan snu fra voldtekt til etterforskning for falsk anklage eller falsk forklaring.

Brinch Sand og Lien Metlid mener at politiet har plikt til å etterforske både det som taler til gunst og ugunst for den mistenkte i en voldtektssak, og at rettssikkerheten må ivaretas i alle faser.

Voldtektssaker preges gjerne av at det ofte kun har vært to personer til stede, og at det er ord mot ord når det gjelder hvorvidt den seksuelle omgangen var frivillig eller ikke.

– Det er dermed svært viktig at forhold av betydning for vurdering av skyld- og straffespørsmålet kommer korrekt frem fra begynnelsen. Det er viktig å forklare seg sannferdig og gjengi så godt man kan det som har skjedd, skriver de i ytringen.

– Vi må forfølge de få tilfellene

Brinch Sand sier at det er ingen grunn til å frykte at politiet vil straffeforfølge en person som ikke bevisst lyver.

– Men fordi vi er avhengige av at fornærmedes forklaring er sann for å kunne gå videre med saken, er det viktig å forfølge de få tilfellene hvor vi ser at fornærmede lyver, sier Brinch Sand.

Halldis Winje sier på sin side at det er grunn til å stille spørsmål ved hvor objektive politiet i er slike i saker.

– Det er et betydelig rettssikkerhetsproblem at politiet går til motanmeldelse på vegne av de utpekte gjerningspersonene som har samme mulighet. Det er absolutt grunn til å stille spørsmål ved om politiet gjør forsvarlige vurderinger forut for anmeldelsene, sier Winje til NRK

Hun mener at Riksadvokaten bør komme på banen og undersøke politiets vurderinger i slike saker som har blitt henlagt.

Politioverbetjent Kari-Janne Lid

Kari-Janne Lid sier at falske voldtektsanmeldelser utgjør et alvorlig for den som utsettes for dette, det stjeler av politiets ressurser og det er noen som får bekreftet sin fordom om at kvinner anmelder falskt.

Ønsker å bruke ressursene på reelle saker

Politioverbetjent ved avsnittet for seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt, Kari-Janne Lid, sier at de har gode intensjoner og at det skal veldig mye til for at politiet snur i saker.

– Når politiet mottar en anmeldelse for voldtekt legger vi til grunn at det som blir forklart, er sant. Vi iverksetter etterforskning i alle saker. Hvis det er slik at man under etterforskningen får fram opplysninger som viser at de faktiske funn ikke stemmer med forklaringen, må vi etterforske dette mer grundigere, sier hun til NRK.

Lid sier videre at de ønsker å øke tilliten til politiet og at flere skal anmelde voldtekt.

– Vi ønsker å bruke ressursene på sakene som er reelle. Da er det ødeleggende hvis man anmelder falskt. Også er det noen som får bekreftet en fordom om at kvinner anmelder falskt for voldtekt. Det stemmer jo overhodet ikke. Det er tvert imot. Det er et svært lavt antall som avdekkes hvert år, sier hun til NRK.

– Lang vei fra usikkerhet til bevisst løgn

Politioverbetjenten sier at det er viktig å etterforske disse sakene fordi det er svært alvorlig og kan få store konsekvenser for den som blir uriktig anklaget for en voldtekt. Konsekvensen av en uriktig anmeldelse kan blant annet være at en person uriktig blir pågrepet og varetektsfengslet.

Samtidig påpeker Lid at politiet tar høyde for at ofrene er i sjokk og kanskje har en skrøpelig hukommelse etter en slik hendelse.

– Vi kan plassere feil person på feil sted til feil tid. Sånn fungerer minnet vårt til daglig. Og i en rettslig kontekst så er det viktig at politiet kjenner til dette. Vi tar høyde for alle slike muligheter og ser ikke på det som bevisst løgn under etterforskningen, sier hun.

– Men veien fra å være usikker eller faktisk begå bevist løgn i avhør, til å ende med en snudd sak og en motanmeldelse, er veldig lang. Man får mange muligheter til å endre forklaring underveis, sier Lid videre.

– En del av politiets rutiner i alle typer saker

Voldsforsker ved Politihøgskolen, Ragnhild Bjørnebekk, sier at fokus på falske anmeldelser og forklaringer ikke er noe nytt og at det inngår i politiets rutiner i alle typer saker.

– Jeg er litt usikker på effekten av økt fokus på falske voldtektsanmeldelser, men jeg tror ikke at det vil føre til at færre reelle ofre oppsøker politiet. Men det er mulig at det vil bidra til at færre kommer til politiet med falske forklaringer, sier Bjørnebekk til NRK.

Lid sier til slutt at det i noen svært få tilfeller avdekkes at fornærmede forklarer seg uriktig – enten om deler av et hendelsesforløp eller også om at det har skjedd en voldtekt.

Statsadvokaten ber Oslo-politiet om å prioritere etterforskning av falske voldtektsanmeldelser.

SE VIDEO: Politiet understreker at falske anmeldelser gjelder svært få saker, men at det har alvorlige konsekvenser.-- Det er viktig at uriktige anmeldelser forfølges, sier leder ved Oslo statsadvokatembete, Jørn Sigurd Maurud.