Hopp til innhold

– Færre begår selvmord i høytidene

Det er langt fra så mange som tar livet sitt i jula som folk tror, sier psykolog Jan Ole Hesselberg ved Sykehuset Østfold.

Han bygger dette på forskning i flere vestlige land.

Jula er forbundet med familiekos, men folks oppfatning av at dette gjør tiden enda vanskeligere for dem som sliter stemmer ikke, mener Hesselberg.

– Det viser seg at høytidene har en preventiv effekt. Det er færre selvmord i høytidene enn det vi skulle forvente oss.

– Hverdagen er den tøffeste

Men det er klart at mange har det vanskelig i jula og at noen velger å avslutte livet på grunn av høytiden.

– Men tendensen er klar; det er færre selvmord i høytidene, sier Hesselberg.

Han sier at internasjonale tall viser at det ikke bare er julen som har en nedgang i antall selvmord. Det er også langt færre som tar sitt eget liv i helger og andre høytider.

Det danner en tendens hvor man kan se at hverdagen er aller mest utfordrende for personer som har det tøft og som er deprimerte.

Undersøkte 188.000 selvmord

I sin bloggpost Tankesmed.no skriver Hesselberg at til tross for at selvmord tilhører sjeldenhetene (det begås ca. 400 selvmord årlig i Norge), vil et stort land som USA alltid ha omfattende data om hyppighet og sesongvariasjoner.

Phillips og Willis (1987) undersøkte over 188.000 registrerte selvmord og fant at det i gjennomsnitt var 102 færre selvmord på høytidsdager enn på vanlige dager. I tillegg viste analysene at de “vanlige” dagene før og etter jul også hadde en lavere selvmordsrate. Andre undersøkelser fra USA, Finland og Ungarn har fått liknende resultater og forskerne har langt på vei konkludert med at høytidene har en dempende effekt på hyppigheten av selvmord (Sparhawk 1987).

August har på sin side utpekt seg som en høyfrekvensmåned, mens september har få selvmord (Dyck 1994). Det er ikke gjennomført liknende studier i Norge, men det er liten grunn til å tro at forholdene her skal skille seg vesentlig fra andre vestlige land.