– Dette er et viktig signal til unge jenter

Louise Kathrine Dedichen fra Fredrikstad er lettet over dommen fra Høyesterett, som konkluderer med at Forsvaret ikke brøt likestillingsloven da de ansatte henne. Hun mener dommen er et viktig for norske jenter.

ADMIRAL

Louise Dedichen (t.h) ble ansatt utnevnt til kontreadmiral og sjef for Forsvarets skolesenter i 2008. Her blir hun gratuler av daværende forsvarssjef Sverre Diesen og forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Likestillingsloven ble ikke brutt da Louise Kathrine Dedichen fra Fredrikstad ble utnevnt til kontreadmiral og sjef for Forsvarets skolesenter i 2008, konkluderer et flertall i Høyesterett.

En av de andre søkerne til skolesenterjobben følte seg forbigått ved utnevnelsen og mente Forsvaret ga Dedichen ulovlig fortrinnsbehandling fordi hun er kvinne.

Dedichen sier til NRK.no at hun er glad for å nå kunne legge saken bak seg.

– Jeg er kjempeglad og veldig lettet. Jeg er også veldig glad for at denne saken har fått sitt endelige punktum, sier hun.

Flere runder i retten

Louise Dedichen

Louise Dedichen fra Fredrikstad er den første kvinnelige offiser på admiralgradsnivå i norsk forsvarshistorie.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Saken har gått gjennom flere rettsrunder. I Oslo tingrett ble Forsvaret frikjent, mens Borgarting lagmannsrett i ankesaken mente at likestillingsloven ble brutt.

– Jeg søkte og fikk en jobb for mer enn seks år siden. Prosessen har gått parallelt med det. Men jeg har hele tiden fokusert på én ting først og fremst, og det er å gjøre en god jobb i den jobben jeg fortsatt sitter i, forteller Dedichen.

Likevel innrømmer hun at hun har vært veldig spent, særlig i siste runde i Høyesterett.

– Jeg kan nesten ikke satt ord på hvor glad jeg er i dag, sier hun.

– Viktig dom

Selv mener Dedichen at dommen er viktig for alle unge jenter.

– Neste år skal vi ha allmenn verneplikt. Da mener jeg det er kjempeviktig for unge jenter å se at det er mulig også for kvinner å nå høye posisjoner i Forsvaret. Denne dommen er et viktig signal for unge jenter.

Et flertall på fire av de fem dommerne i Høyesterett mente i likhet med tingretten at det ikke ble lagt avgjørende vekt på kjønn ved utnevnelsen.

– Når man vurderer alle omstendigheter samlet og i lys av min konklusjon om at det var saklig og forsvarlig å anse Dedichen som den best kvalifiserte søkeren til stillingen, har jeg likevel kommet til at argumentet om at hun var kvinne, bare var et tilleggsargument og ikke avgjørende for utnevnelsen, uttaler førstvoterende dommer.