– Det er behov for økt fokus på radon

En ny forskrift krever at alle kommuner skal måle radonnivået i sine bygg innen utgangen av 2013.

Ingvild Finne

Ingvild Finne håper kommunene rekker å gjøre målinger av radon innen 01.01.2014.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

NRK har spurt alle kommunene i Buskerud om de er i gang med kartleggingen, og bare åtte kommuner kan dokumentere ferske målinger.

Radonekspert Jonn Bakke tror ikke de kommer til å rekke fristen.

– Den nye forskriften sier at alt skal være målt og at det skal være gjort tiltak innen utgangen av 2013, så nå i vinter er siste mulighet. De har dermed veldig dårlig tid på seg, sier han.

– Et behov for økt fokus

Jonn Bakke måler radonnivået og hjelper til med å redusere konsentrasjonen i private og offentlige bygg. Den nye forskriften gjelder fra 01.01.2014 og skal sørge for at alle kommunale bygg ikke har mer enn 200 becquerel per kubikkmeter luft.

Hvis nivået er over 100 becquerel, må det reduseres.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Marius Jacobsen og Jonn Bakke

Marius Jacobsen får satt opp radonmålere i moren sitt hus. Jonn Bakke står for målingen. – Det skumle med radon er at vi ikke kan se, lukte eller høre det, sier Bakke.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

– Forskriften sier også at det skal være så lavt som mulig, så vi ønsker at man skal se på om det er mulig å gjøre tiltak slik at det blir så lavt som mulig.

Det sier Ingvild Finne i Statens strålevern.

– Hvorfor kommer den nye forskriften?

– Det er fordi det ikke har blitt gjort så mye i skoler og barnehager. Det er behov for å få et økt fokus på det og også en tydeliggjøring av grenseverdiene som tidligere ikke har stått spesifikt i forskriftene.

Gjelder også utleieleiligheter

Den nye forskriften gjelder ikke bare skoler, barnehager og andre offentlige bygg, men også utleieleiligheter.

– Når man leier en leilighet så må man forvente at det er gode forhold i leiligheten. Derfor innfører vi også grenseverdier for utleieleiligheter. Det gjelder både private og kommunale utleiere, sier Finne.

– Min oppfatning er at når vi vet at de stiller krav til måling og dokumentasjon på utleieboliger, som det er litt over 450 000 av i Norge, så burde kravet kanskje vært sendt til hver eneste husstand, mener Bakke.

– Håper kommunene rekker det

NRK har spurt alle kommunene i Buskerud om de har utført målinger. Halvparten av dem har tatt seg bryet med å svare, og bare åtte kommuner kan dokumentere ferske målinger.

Ingvild Finne håper alle kommunene vil rekke å gjøre målinger og utbedringer før 01.01.2014.

– Det er da å måle nå i vinter og eventuelt en liten sesong neste høst, og så skal det settes i gang tiltak, forklarer hun.