– Du er et eget individ, ikke en forlengelse av familien

– Det er viktig å slipe vekk denne typen ukultur, sier Æsæl Manouchehri om æresrelatert vold. Generalsekretæren i LIM kaller det en folkesykdom.

Æsæl Manouchehri

MANGE VEGRER SEG: – Det er en stor ball som begynner å rulle med en gang man begynner å snakke om det. Ikke alle orker det.

Foto: Elin Martinsen / NRK

I midten av september ble en mor, en far og to søsken satt i varetekt i det politiet mistenker er et æresrelatert drapsforsøk. En 18-åring ble innlagt på sykehus i Oslo etter stikkskadene.

Politiet har siktet foreldre og fire søsken for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk. I tillegg til de to søsknene på 18 og 21 år som sitter i varetekt, er to søsken på 15 og 16 år siktet og overført til barnevernet. Et yngre søsken er også tatt hånd om av barnevernet, men er ikke siktet på grunn av den unge alderen. Alle nekter straffskyld.

– At barn er siktet er skremmende og forteller bare om presset som er i familiene. Argumentene sitter så sterkt at det får barn til å være med på å utføre noe de vet ikke er greit.

Å bære andres ære er en byrde. Ingen burde gi noen det ansvaret.

Æsæl Manouchehri

– Ikke bare for oss med bryster

Æsæl Manouchehri skal holde appell om æresvold og æresdrap foran Stortinget lørdag. Hun er generalsekretær i LIM, en organisasjon som arbeider for integrering. Hun er også med i SeFF, Sekulær Feministisk Front, som er med på å arrangere demonstrasjonen lørdag fra klokken 12.00.

– Når vi hører om det som skjedde i Oppegård blir engasjementet sterkere. Men vi jobber daglig med dette i LIM og SeFF.

Sekulær Feministisk Front er et nettverk for minoritetskvinner som arbeider mot utstøting og hets, forklarer Æsæl Manouchehri. Hun sier at SeFF er interessert i at også menn møter opp i demonstrasjonen.

– Dette er ikke bare en kamp for oss med bryster. Det er også en kamp for menn. Det rammer dem, selv om ingen snakker om det.

Når en mor forteller hvordan du skal leve livet ditt, ikke som et råd, men som en ordre.

Æsæl Manouchehri

Selvbilde og selvrespekt

Hun får støtte av Shakeel Rehman, som også skal holde appell lørdag. Han er talsmann i Senter for sekulær integrering.

– Dette er ikke en kvinnekamp, men en kamp om menneskerettigheter, sier Rehman.

Han mener æreskulturen kan endres, hvis mennenes selvbilde endres.

– Deres selvbilde avhenger av hvordan et annet menneske oppfører seg. Mennene bygger sin selvrespekt og selvtillit på familiens oppførsel og kvinnenes seksualitet, i stedet for å bygge det på hva de selv oppnår, sier han.

Rehman tror æreskulturen bygger på en gruppetanke som handler om krav til oppførsel og seksualitet.

– Den kulturen er helt fremmed for et liberalt samfunn der kvinnene eier sin egen skam og ære, sier Rehman.

Feil kjæreste

Æsæl Manouchehri mener æresbegrepet har rot i både religion og kultur, og at folk rundt må være oppmerksomme når en familie begynner med kontrollerende adferd.

– Det må gå en varsellampe når 12-åringer ikke får dra på klassetur fordi de du drar på tur med ikke har det samme verdisettet som vi har.

Æsæl Manouchehri mener samfunnet må ta varslinger alvorlig, og at det må være steder der også voksne kan henvende seg.

– Fysisk vold foregår i stor grad. Men selv uten den, er den underliggende trusselen at du kan ende opp med å stå på bar bakke uten noe nettverk hvis du bryter reglene.

Reglene? Ofte dreier det seg om en feil kjæreste.

– Han kan ha feil kaste, feil klasse, feil farge. Det kan være så mye som er feil med ham, eller: Han kan være perfekt, men foreldrene har ikke valgt akkurat ham.

Æsæl Manouchehri mener kampen mot æresrelatert vold gjelder alle.

– Det er mye fokus på at det rammer oss med innvandrerbakgrunn, men etnisk norske kvinner gifter seg med menn i denne kulturen. Dette kan fort gjelde din datter også.

Vi kan ikke gjemme vekk ukulturen. Det gjelder ikke bare mitt liv, men alles liv.

Æsæl Manouchehri