Hopp til innhold

– Drapstiltalt jente (16) var ikke psykotisk

De tre rettsoppnevnte sakkyndige mener den 16 år gamle jenta som drepte en ansatt på en barnevernsinstitusjon i Asker i 2014 er strafferettslig tilregnelig. Forsvarets sakkyndige vitne mener jenta har vist klare tegn til psykose.

sakkyndige i vollen-drapet

SAKKYNDIGE: Fra venstre, psykologspesialist Roger Lindqvist, psykiater Harald Brauer og barnepsykiater og overlege Hans Ole Korsgaard. Alle tre mener den tiltalte jenta er tilregnelig.

Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

Det er barnepsykiater og overlege Hans Ole Korsgaard, psykologspesialist Roger Lindqvist og psykiater Harald Brauer som er oppnevnt av Borgarting lagmannsrett til å vurdere den drapstiltalte jenta. Det var også de som vurderte henne i tingrettsaken i juni i fjor.

Anna Kristin Gillebo Backlund

OFFER: 30 år gamle Anna Kristine Gillebo Backlund ble drept i oktober for to år siden.

Foto: Privat / NTB scanpix

Alle tre mener den tiltalte tenåringen er strafferettslig tilregnelig.

– Vi mener den tiltalte ikke var psykotisk i gjerningsøyeblikket, sier Hans Ole Korsgaard.

Hvis retten tar de rettsoppnevnte sakkyndiges vurdering til følge kan jenta bli den første personen under 18 år som dømmes til forvaring i Norge. Dersom jenta blir kjent utilregnelig må imidlertid påtalemyndigheten be om tvungent psykisk helsevern.

– Utviklet psykose i 2012

statsadvokat erik førde

AKTOR: Statsadvokat Erik Førde

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Forsvarets sakkyndige vitne, psykologspesialist Kjersti Karlsen, forklarte seg også i dag. Karlsen har gjennomgått alle journaler og rapporter som er skrevet om den tiltalte siden hun var elleve år gammel.

– Det er veldig, veldig mye som tyder på en psykoseutvikling hos den tiltalte fra 2012 og framover, sier Karlsen.

Hun mener tidligere behandlere av den tiltalte ikke har tatt symptomene på psykose på alvor.

– Psykosesymptomer sett hver for seg kan enkelt forklares med andre diagnoser, forklarer hun.

Statsadvokat Erik Førde påpeker i sin utspørring av vitnet at Karlsen aldri har møtt eller snakket med den tiltalte.

– Feilbehandlet i flere år

I dag er jenta tvangsinnlagt på Sandviken sykehus i Bergen og blir behandlet for psykose ved sikkerhetsavdelingen der. Hun er så syk at hun bare var til stede under rettsakens to første dager for to uker siden. Da var det tydelig at jenta ikke hadde det bra.

cecilie nakstad

FORSVARER: Advokat Cecilie Nakstad

Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

Tre av jentas behandlere ved Sandviken sykehus vitnet i retten i går og fortalte om hennes nåværende tilstand. De mener den tiltalte er klart psykotisk.

Jentas forsvarer, advokat Cecilie Nakstad, mener jenta viste de samme symptomene i tiden rundt drapet, som hun viser i dag.

– Det er mye som tilsier at hun var psykotisk da drapet skjedde og dermed ikke er strafferettslig tilregnelig, sier Nakstad.

Forsvareren mener den unge jenta har vært offer for feilbehandling helt siden hun var elleve år gammel. Den påstanden har støtte fra psykolog Eva Steinbakk, som på oppdrag fra Fylkesmannen har vurdert behandlingen jenta har fått ved ulike helse- og barnevernsinstitusjoner.

Steinbakk konkluderte med at jenta ikke har fått forsvarlig behandling.

Da Steinbakk vitnet i retten i forrige uke fortalte hun at ingen hadde vurdert om jenta kunne være psykotisk før hun ble tvangsinnlagt på Sandviken sykehus i fjor.