– Dette er ikke fortetting, det er rasering

Politikerne er forberedt på bråk når nye villastrøk i Oslo skal pekes ut til å tåle mer blokkbebyggelse. Slemdal, Smestad, Frøen, Tåsen, Grorud og Hauketo skal nå vurderes.

Holtet

Blokker er et fremmedelement på Holtet, mener Hege Roaldset og Hroar Møthe i Aksjon Holtet.

Foto: Olav Juven / NRK

Onsdag skal bystyret behandle den såkalte småhusplanen, altså reglene for hva som kan bygges og ikke bygges i Oslos villaområder.

Det er Slemdal, Smestad, Frøen, Tåsen, Grorud og Hauketo skal vurderes for såkalt bymessig fortetting, etter modell fra Røa, Vinderen og Holtet.

Holtet på Nordstrand ble i 2004 erklært som fortettingsområde, og det har etter dette blitt oppført flere tre og fire etasjers blokker der det før lå småhus.

– Det er ikke en fortetting, det er rasering, sier Hroar Møthe i Aksjon Holtet.

– Mangler infrastruktur

Hroar Møthe
Foto: Olav Juven / NRK

– Her skulle man bygge nye hus, på premissene til strøket. Det var tanken! Man skulle få disse til å passe inn i den strukturen som allerede var, men det har jo ikke skjedd, forteller Møthe.

Etter at Holtet ble erklært som fortettingsområde har utbyggere banket på villadører og tilbudt eierne fet betaling for å selge.

  • Hva syns du? Kommenter nederst i artikkelen!

Men ifølge Møthe er ikke problemet bare blokkene i seg selv, men også at infrastruktur som skoler og barnehager, trafikkløsninger og parkering ikke følger med.

– Vi er ikke særlig glad for å få ferdigbetongblokker inn i et villaområde, men det er ikke det som er hovedproblemet. Det er infrastrukturen.

Hvordan har du opplevd den prosessen som har vært siden man startet planleggingen i 1997?

– Jeg er veldig skuffet. Lokaldemokratiet er jo fullstendig spilt ut på sidelinjen. De hører ikke på oss. Det samme sier lokalpolitikerne i bydelsutvalget; de hører ikke på oss nede på Rådhuset.

– Vellykket fortetting

NRK skrev mandag at Rødt foreslår å rive vestkantvillaer i hopetall og bygge blokker og bygårder i stedet, om nødvendig med tvang.

Selv om ingen andre går like langt som Rødt, får byrådet onsdag i oppdrag å peke ut nye fortettingsområder i villastrøkene der restriksjonene i småhusplanen ikke skal gjelde.

Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen syns det som har skjedd på Holtet, Røa og Vinderen har vært vellykket.

Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen

Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen.

Foto: Aas, Erlend / Scanpix

– Jeg syntes langt på vei det har vært vellykket. Det har tilført området flere boliger, og en annen type boliger. Og det har blitt mer grunnlag for handel og service, og vi vil se mer av det.

Nå trekker politikerne fram Slemdal, Smestad, Frøen, Tåsen, Grorud og Hauketo som eksempler på områder som skal vurderes til å tåle mer blokker for å møte befolkningsveksten.

– Det er områder hvor infrastrukturen tåler det, hvor man har en senterdannelse og hvor man har en god kollektivdekning, sier Folke Fredriksen.

Og da får vi de samme konfliktene som vi har sett på Holtet, Røa og Vinderen?

– Det vil alltid være debatt. Jeg tror vi må bruke gulerot, og vi må bruke frivillighet. Men det kan godt bygges flere boliger rundt de beste kollektivknutepunktene, der det også er handel og senterdannelse fra før.

Det må bygges høyere og tettere i flere av Oslos villastrøk.
Nå skal byens politikere peke ut hvilke områder som skal tåle mer blokkbebyggelse for å møte befolkningsveksten.

Hvor skal byen fortettes?