Hopp til innhold

– Det viser en mangel på respekt for de etterlatte

Tre år etter at Anna Kristin Gillebo Backlund ble drept på jobb, har saken mot barnevernsinstitusjonen hun jobbet ved i Asker ennå ikke kommet opp for retten.

Anna Kristin Gillebo Backlund (innfelt) ble drept på institusjonen Små Enheter i Asker i 2014

Anna Kristin Gillebo Backlund ble drept av den 15 år gamle jenta hun behandlet på barnevernsinstitusjonen Små Enheter i Asker 28. oktober 2014.

Foto: Terje Pedersen / Privat / NTB scanpix

Amund Gillebo, broren til Anna Kristin Gillebo Backlund, reagerer på at barnevernsinstitusjonen Små Enheter i Vollen i Asker ennå ikke er stilt til ansvar for det familien mener var brudd på arbeidsmiljøloven.

Amund Gillebo

Amund Gillebo, broren til drepte Anna Kristin Gillebo Backlund, er kritisk til prioriteringen av saken mot søsterens arbeidsgiver.

Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

– Det viser en mangel på respekt for de etterlatte og for rettsstaten. En person har blitt drept og en person er dømt til forvaring, men likevel er ikke saken prioritert høyere enn at de har brukt tre år, sier broren.

Både Arbeidstilsynet, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og begge rettsinstanser i straffesaken har påpekt brudd på arbeidsmiljøloven hos Små Enheter.

Gillebo sier familien er glad for at politiet har etterforsket saken grundig, men mener det er uholdbart at det har tatt så lang tid. Det er en stor påkjenning for familien.

– I tillegg til tapet av en søster, kone, datter og tante, så henger det over oss at det ennå ikke er blitt tatt affære mot institusjonen, sier han.

– En avgjørelse er nært forestående

Etterforskningen av Små Enheter ble oversendt Sør-Øst politidistrikt i januar 2015. I april i år ble etterforskningen fullført og oversendt statsadvokaten. Politiinspektør Hans Egil Seljordslia, som ledet etterforskningen, forstår de pårørendes frustrasjon.

– Det var en utfordring at det var en rekke andre prioriterte saker i den tiden, så arbeidet tok mye lengre tid enn vi ønsket. Det er selvfølgelig uheldig, sier Seljordslia.

Siden april har saken ligget hos Oslo statsadvokatembeter, som må bestemme om Små Enheter, eller noen ansatte i foretaket, skal straffeforfølges. Statsadvokat Stein Vale, som har ansvar for saken, kan ikke si når saken blir avgjort.

Statsadvokat Stein Vale

Statsadvokat Stein Vale skal nå avgjøre om Små Enheter eller noen i foretakets tidligere ledelse skal straffeforfølges.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

– Det er en krevende sak som har tatt lang tid å behandle, men en avgjørelse er nært forestående, sier Vale.

Amund Gillebo håper det stemmer, men sier det ikke er første gang familien hører dette.

– Vi har fått stadige løfter fra statsadvokaten om at det nå nærmer seg en endelig avgjørelse, men den har blitt utsatt gang på gang, forteller Gillebo.

Ønsker også avklaring

Siden drapet har selskapet Små Enheter blitt kjøpt av den internasjonale aktøren Unicare. Institusjonen i Vollen ble lagt ned i 2016. Nåværende direktør i Unicare Små Enheter, Joacim Solum, var ikke ansatt da drapet skjedde. Han har ikke hørt noe om saken på lang tid.

– Jeg skjønner godt at de pårørende har et behov for at noen skal stilles til ansvar, i tillegg til jenta som er dømt for gjerningen. Vi ville også satt pris på en avklaring, sier direktøren.

Flere av de ansatte ved enheten i Vollen ble avhørt av politiet i løpet av etterforskningen, men ifølge Solum har de fleste nå sluttet hos Unicare Små Enheter.

Krimtekniker kommer ut fra åstedet i Vollen i Asker

Institusjonen i Vollen, der drapet skjedde, er i dag nedlagt. Små Enheter ble i fjor kjøpt opp av den internasjonale aktøren Unicare. En eventuell foretaksstraff vil ramme de nye eierne.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK