Hopp til innhold

– Det kommer aldri noen bru over Oslofjorden

Miljøvernforbundet ber Ketil Solvik-Olsen utrede en bedre fergeforbindelse over Oslofjorden i stedet for å bygge gigantisk bru mellom Moss og Horten. Ordførerne i Moss og Horten er enige.

Bruforbindelse mellom Moss og Horten er ett av forslagene fra Konseptutvalget for kryssing av Oslofj

Slik har et konsulentselskap sett for seg at ei bru mellom Moss og Horten kan bli.

Foto: Sweco / Statens Vegvesen / NTB scanpix

Vegvesenet mener at Oslofjorden utgjør en barriere for trafikken mellom Østfold og Vestfold og har startet et arbeid med å utrede bru over Oslofjorden for å avlaste fergeforbindelsen mellom Moss og Horten.

Nå ber Miljøvernforbundet regjeringen glemme planene om gigantiske bruer og tunneler som folk er engstelige for å kjøre i.

Jan-Hugo Holten

Jan-Hugo Holten i Miljøvernforbundet vil skrinlegge planene for gigantbru over Oslofjorden for godt.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

– Den tiden da vi kunne bruke 15–20 milliarder på ei bru eller tunnel er forbi. Vi må husholdere med oljepengene, og det er enorme etterslep på vedlikehold på veiene, tunnelene og bruene vi har fra før, sier Jan-Hugo Holten i Miljøvernforbundet.

Statens vegvesen bekrefter på sine nettsider at etterslepet på vedlikeholdet på riksveiene alene er på 33 milliarder kroner. Fylkesveiene har et enda større etterslep.

I stedet vil Miljøorganisasjonen ha energieffektive elektriske ferger som kan kjøre hele døgnet.

– Morgendagens el-ferger har en helt annen komfort og design enn vi her vant til og det er her fremtiden ligger. De kan også gå hele døgnet fordi de blir støysvake og energieffektive, sier Holten.

Får ros av mosseordfører

Elferge fra selskapet Fjellstrand

En elektrisk ferge, slik både Miljøvernforbundet og ordføreren i Moss ønsker seg i trafikk i Oslofjorden.

Foto: Fjellstrand / NPK

Lokalt i Moss er det stor motstand mot planene om ei bru som har vært foreslått fra E6 via Jeløya og videre over til Hortensiden.

– Dette er ikke noe vi ønsker. Det å få mer miljøvennlige ferger er noe som tvinger seg fram og som vi har sagt over lengre tid at vi ønsker, sier Hanne Tollerud (A), som er ordfører i Moss.

Men det er en stor belastning å ha Norges mest trafikkerte fergesamband som hele dagen pumper sentrumsgatene fulle av tungtrafikk. Fem ferger trafikkerer sambandet og de ankommer til tider hvert kvarter.

Hanne Tollerud, gruppeleder for Ap i Moss

Mosseordfører Hanne Tollerud (A) er tydelig på at ei gigantbru over Jeløya ikke vil bli akseptert. Hun tiljubler forslaget om å skrinlegge bruplanene og tenke miljøferger i stedet.

Foto: Anne Ognedal / NRK

– Derfor må en fortsatt fergeløsning innebære at det bygges en vei i tunnel fra fergeleiet til E6, sier Tollerud.

Senest i spørretimen i Stortinget onsdag sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at han ønsket å komme til Moss for å se nærmere på problemet med riksvei 19 gjennom Moss.

– Tror ikke på bru

Ordfører i Horten, Are Karlsen (A), tror ikke brua kommer uansett.

Are Karlsen på kontoret sitt.

Bru er ok bare hvis den går utenom byene og ikke på bekostning av andre viktige samferdselsprosjekter, som Intercitysatsingen, sier hortenordfører Are Karlsen (A).

Foto: Freddy Samson Fagerheim / NRK

– De løsningene som har vært presentert har ikke vært akseptable på grunn av at brua har kommet i land sentralt i Horten, som vi gi trafikkutfordringer. Jeg er ikke prinsipielt mot, men da må brua komme utenfor byen og andre store prosjekter må fullfinansieres først. sier Karlsen.

Han tenker blant annet på fullføringen av InterCity-prosjektet med dobbeltsport på hele Vestfoldbanen. Han mener også at en Oslofjordbru må inkludere jernbane, noe som så langt har vært pekt på som urealistisk.

Horten planlegger allerede for et tredje fergeleie for Bastø Fosen, som trafikkerer sambandet i dag.

– Vi ser i hvert fall for oss ferger i en 30-årsperiode framover, sier hortenordføreren.