– Det haster å ruste opp Alnabru

Jernbanen kan fortsette å tape for lastebilene i konkurransen om å frakte gods. Det frykter Jernbanealliansen kan bli et resultat av manglende satsing på Alnabruterminalen.

Alnabru godsterminal

GODSTERMINAL: Jernbanealliansen har bedt om mer penger i neste års statsbudsjett, slik at Alnabruterminalen i Oslo kan moderniseres.

Foto: Cargonet

Organisasjonen Jernbanealliansen, som består av blant andre NHO, Norsk Jernbaneforbund og flere miljøorganisasjoner, mener en nedslitt Alnabruterminal forhindrer målet om mer gods fra vei til bane.

I 2012 advarte også NHO Transport om at hele terminalen vil bryte sammen innen 2019, dersom den ikke blir utbygd og oppgradert tidsnok .

Kan få nedgang i godstrafikk

Holger Schlaupitz

DOBLES: Styreleder i Jernbanealliansen Holger Schlaupitz vil at kapasiteten på terminalen på sikt skal dobles,

Foto: Naturvernforbundet

I et brev til samferdselsministeren ber Jernbanealliansen om penger til modernisering av terminalen i neste års statsbudsjett.

– Det er så kritisk at hvis sentralen ikke får penger til vedlikehold og utbedringer, så er det fare for at vi faktisk kan få en ytterligere nedgang i godstransport på jernbane. Det ville vært veldig ille, sier styreleder Holger Schlaupitz.

Ifølge Transportøkonomisk Institutt (TØI) har godstransport på jernbane tapt markedsandeler til veitransport siden 2008.

– Pengene må bevilges fortløpende, og arbeidet må skje i henhold til en langsiktig plan som gjør at kapasiteten på terminalen minst kan dobles, sier Schlaupitz.

Bekymret for politiets beredskapssenter

Alliansen er også bekymret for at politiets planlagte beredskapssenter på Alnabru vil hindre utvidelse av godsterminalen.

Størrelsen på beredskapssenteret har vært diskutert lenge, men i fjor høst ble Jernbaneverket bedt av Samferdselsdepartementet om å vurdere konsekvensene av et beredskapssenter for politiet på inntil 44 mål på Alnabru.

Men Jernbanealliansen mener, uavhengig av hvor stort senteret blir, at det ikke bør ligge på Alnabru.

– Alnabru er så viktig at hvis den ikke får muligheten til å bli en effektiv terminal, eller utvikles og utvides, så vil det bremse muligheten til å få mer gods på jernbanen.

Justisdepartementet opplyser at endelig tomtevalg for beredskapssenteret ennå ikke er avklart, men utredes av Politidirektoratet.