– Det har kommet for mange asylsøkere

Ordfører i Hemsedal, Oddvar Grøthe, sier at kommunen ikke har kapasitet til å ha så mange asylsøkere som de har fått i bygda.

Hemsedal kommune

Hemsedal har 550 asylsøkere boende i kommunen. 350 av disse bor i akuttmottak.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

– Det har nok kommet for mange. Vi hadde klart 200, men ikke 550 som det bor her nå, sier Oddvar Grøthe.

Han er Senterpartiordfører i Hemsedal og har nylig opplevd at ett av mottakene ble kraftig skadet i brann.

Av de 550 asylsøkerne, bor 350 i akuttmottak. Opprinnelig var det meningen at akuttinnkvarteringen skulle vare fra to til fem dager før asylsøkerne ble flyttet til ordinære mottak. Nå har de vært der i seks uker.

Oddvar Grøthe

Ordfører Oddvar Grøthe sier de ikke har kapasiteten til å ta vare på asylantene over en lengre periode.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– I utgangspunktet skal ikke kommunen ha ansvar for å gi asylantene på akuttmottaket helsetjenester, men når de blir så lenge, kommer behovet for lege, tannlege og psykiatrisk behandling. Den kapasiteten har ikke vi, og det gjør saken vanskelig, sier ordføreren.

– Samme pågang som i turistsesongen

Også lege i Hemsedal, Camilla Underland, sier at kapasiteten nå er justert opp på maks. På legekontoret har de stor pågang av asylsøkere som trenger hjelp.

– Vi merker at det er mange flere folk i bygda, og det er folk med økt behov. Det er den samme pågangen som vi pleier å ha på vinteren når det er mange skiskader og turister innom oss, sier Underland.

Kommunen er forpliktet til å tilby øyeblikkelig hjelp, men hit kommer også de med andre sykdommer som astma, høyt blodtrykk og diabetes.

Camilla Underland.

Camilla Underland sier den største utfordringen er at de nå nærmer seg vinteren.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

– Vi skal først og fremst gi øyeblikkelig hjelp, men det har vi valgt å se bort fra ut fra et legeetisk ståsted, sier hun.

Klarer ikke å finne andre plasser

Utlendingsdirektoratet, UDI, som har ansvaret for innkvartering av asylsøkere, skriver i en e-post til NRK at botiden i akuttmottakene dessverre blir på flere uker fordi det ikke finnes nok plasser i de vanlige mottakene.

Når det gjelder helsetjenester, forventer UDI at kommunene gir asylsøkerne akutthjelp samt oppfølging av gravide. Camilla Underland tror det er grenser for hvor lenge de kan holde dette trykket oppe. Snart får bygda med 2.400 innbyggere skituristene på besøk.

– Den største utfordringen vår er at vi nærmer oss vinteren. De ekstra ressursene har vi allerede satt inn og begynner å nærme oss et maksimumsnivå nå. Så når vintersesongen begynner, har vi ikke så mye mer å gå på, sier Underland.