Hopp til innhold

– Det blir nedleggelse av bibliotek

Det går mot nedleggelse av bibliotekfilialer før 2017, mener fagfolkene i Kulturetaten i Oslo.

Demonstranter bibliotek

Kristin Storrusten protesterer mot biblioteknedleggelse sammen med Ellinor Storrusten Skard (8 mnd).

Foto: Olav Juven / NRK

Hilde Barstad

Hilde Barstad, direktør i Kulturetaten, redegjør for budsjettet onsdag ettermiddag.

Foto: Olav Juven / NRK
Vegard Nordin

Vegard Nordin, initiativtaker til nettsiden Ikke rør biblioteket vårt.

Foto: Olav Juven / NRK
Hallstein Bjercke

Hallstein Bjercke, kulturbyråd (V).

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix
Moxnes

Bjørnar Moxnes, leder for Rødt.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Bystyrets kultur- og utdanningskomité innkalte Kulturetaten til høring om bibliotekenes plass i Oslo-budsjettet for 2014 onsdag ettermiddag.

I høringen sa direktør for Kulturetaten, Hilde Barstad, at det ikke er mulig å nå kutt-målene mot 2017 uten å legge ned filialer.

– Slik vi vurderer det er det ikke mulig å få til, sier Hilde Barstad.

Dette reagerer Vegard Nordin på. Han er initiativtaker til nettsiden Ikke rør biblioteket vårt.

– Det virker helt klart at de utsetter nedleggelser. De legger ikke ned i 2014, men i 2015 begynner det helt tydelig å skje ting. De sier at de vil styrke bibliotek. Å legge ned filialer er ikke å styrke bibliotekene, sier Vegard Nordin.

Færre barnebesøk

Allerede til neste år forklarte Hilde Barstad at budsjettkuttene vil merkes ved at det blir færre besøk av skolebarn og barnehagebarn i bibliotekene.

– Det er klart at når det blir færre ansatte på bibliotekfilialene kan det bety at vi må si nei til noen besøk av kapasitetshensyn, sier Hilde Barstad.

Om lag 30 personer hadde møtt frem til høringen. En av dem var Kristin Storrusten, sammen med Ellinor (8mnd).

– Når Oslo kommune sier at de skal satse på lesing og at de skal inkludere alle barn, ikke bare hvite barn som Ellinor, da er det meningsløst å ikke satse på bibliotekene. Jeg er rystet over å høre at bibliotekene skal ta i mot færre skolebarn og barnehagebarn til neste år, sier Kristin Storrusten.

Bjerke, Tøyen og Nordtvet

Det er filialene på Bjerke, Tøyen og Nordtvet som står mest lagelig til for hugg. Årsaken er, ifølge etaten, at det er disse husleiekontraktene det er lettest å komme seg ut av.

– I vårt budsjettforslag er Bjerke, Gamle Oslo og Nordtvet nevnt som filialer som kan tas ut tidlig i perioden sett i lys av kontraktsforpliktelser, sier Hilde Barstad, direktør i Kulturetaten.

Derfor vakte det oppsikt da byrådsleder Stian Berger Røsland tidligere i høst garanterte at ingen biblioteker skulle legges ned. Røsland sa dette til NRK:

– Kulturetaten må kutte med 2,8 millioner kroner i budsjettet for neste år. Jeg tror det sier seg selv at det overhodet ikke er samsvar mellom 2,8 millioner og det å legge ned tre eller fire bibliotekfilialer. Det kommer ikke til å skje, sa byrådslederen.

Hva som skjer etter neste år, er imidlertid en helt annen sak. Ser vi på kommende fire-års-periode under ett, er kuttbehovet langt større enn 2,8 millioner.

Totalbildet for Deichmans driftsramme er at en vesentlig andel av etatens rammekutt, driftsfølgevirkninger for Bjørvika (nytt hovedbibliotek, red.anm.) og helårsvirkning for kutt i 2013 gjør at det må tas høyde for en reduksjon av driftsutgifter i størrelsesorden 26 millioner frem til driftsåret 2017.

Kulturetaten

Og da er ikke bare Bjerke, Gamle Oslo og Nordtvet i faresonen. Etaten ramser også opp Smestad, Røa, Torshov, Bøler, Romsås og Oppsal som filialer der det er aktuelt med innsparinger.

– Byrådet bløffer

Det var på denne bakgrunn Bjørnar Moxnes i Rødt gikk ut i NRK og beskyldte byrådet for å bløffe om bibliotekfredning. Det skjedde etter at bibliotekene var oppe i bystyrets spørretime uten at kulturbyråd Hallstein Bjercke kunne garantere at ingen filialer blir lagt ned i fremtiden.

Bjercke viste til bibliotekmeldingen som skal legges fram ved årsskiftet. Her skal hele filialstrukturen ses på under ett.

– Det jeg har sagt tidligerte er at bibliotektilbudet for innbyggerne skal være minst like godt i fremtiden som i dag, sa Bjercke fra bystyrets talerstol.

høring

Det er drøyt 30 folk som er kommet til møterommet i 3. etasje i rådhusets vestre tårn for å følge med på redegjørelsen til Hilde Barstad.

Foto: Olav Juven / NRK