– Denne sykkellykta er trafikkfarlig

DRAMMEN (NRK): Det holder ikke bare å ha lykt på sykkelen, du må også passe på styrke og montering.

sykkellys

Slik blir bilister og andre syklister i trafikken blendet av for sterke lykter.

Flere kjøper sykkellykter som er beregnet for bruk i terreng, og bruker dem langs veien.

– For sterk sykkellykt kan føre til at bilister eller motgående syklister mister sikten, som kan føre til alvorlig ulykke med store personskader og i verste fall dødsfall, sier Reidar Henry Svendsen i Statens vegvesen.

Han sykler daglig til jobb, og har selv vært vitne til blending.

– Det har hendt at bilister har måttet bremse helt opp fordi blendingen har vært så sterk at de mister synsfeltet.

Ingen retningslinjer for styrke

Det er påbudt med lys på sykkelen, men loven stiller ingen krav til styrke.

– Da loven ble skrevet, fantes ikke den lysteknologien vi har i dag. Dette er noe man bør vurdere å se nærmere på, og kanskje komme med en begrensning på hvor sterkt lyset kan være, sier Svendsen.

Sykkellykt

Sykkellykt som er beregnet til sykling i mørket i terrenget. Den er ikke egnet i trafikken, mener Statens vegvesen.

Foto: Nora Brønseth / NRK

Under Statens vegvesens retningslinjer står det at "lykten foran skal gi tilstrekkelig lys uten å virke blendende."

– Hvor sterkt kan lyset være før det blender?

– Det er vanskelig å gi et eksakt svar på. Men erfaringsmessig ville jeg ikke brukt en lykt med over 700–800 lumen, sier Svendsen.

Enkelte lykter på markedet har opptil 5000 lumen, og er like sterke som billys. Disse er blitt veldig populære de siste årene.

– Vi selger godt med kraftige multisportlykter. Vi har hatt et høyt stabilt salg av slike lykter de siste årene, sier Eystein Thue Stokstad, nordisk innkjøper sykkel hos XXL, og legger til:

– Vi gjør de som spør oppmerksomme på at dette er lykter som er beregna i terreng, men noen tar dem med seg til kassa uten å spørre.

Riktig montering

Trygg Trafikk Buskerud anbefaler å montere de sterkeste lyktene litt annerledes.

– Vår anbefaling er at sykkellykta justeres litt skrått nedover, slik at den ikke lyser for høyt, men lyser skrått ned i veien litt foran sykkelen, sier Anne Marit Jordheim, distriktsleder for Trygg Trafikk Buskerud.

Jon Erik Ludvigsen, leder av Drammen Cykleklubb

– Tenk trafikk, tenk hele trafikkbildet, oppfordrer Jon Erik Ludvigsen, leder av Drammen Cykleklubb.

Foto: Nora Brønseth / NRK

Jon Erik Ludvigsen, leder av Drammen Cykleklubb, har også erfaring med bruk av sterke lykter.

– Hvis du presser lyset ned og det lyser slik at du ser 5–6 meter foran sykkelen, ser du godt nok.

Ingen alvorlige skader – ennå

I veitrafikkloven står det følgende:

Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

– Vi har ikke fått inn så mange klager på dette ennå, så jeg tror ikke det er noe stort problem foreløpig. Men det kan fort bli det, for mange av lyktene som selges nå er veldig sterke, sier Henning Skau, trafikkoordinator i Søndre Buskerud politidistrikt.