– Byråden har ikke hatt god nok kontroll på Deichman-prosjektet

OSLO RÅDHUS (NRK): Byråd Hallstein Bjercke fikk onsdag kritikk fra flere hold under høringen i finanskomiteen om nye Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika.

Deichman-tomta

DYRERE OG FORSINKET: Byggingen av nye Deichmanske skaper hodebry for byråden.

Foto: Olav Juven / NRK

Da bystyret vedtok å bygge det nye biblioteket i 2013 ble prisen satt til 2,6 milliarder kroner, og man forventet at bygget skulle stå ferdig i september 2016.

I april kom en gjennomgang fra Holte Consulting som viste at prisen trolig kommer på over 3,1 milliarder kroner. SV krevde høring i bystyret og Frp sa «stopp galskapen og selg tomta nå».

– Har ikke tatt ansvar

Ivar Johansen (SV) Oslo Bystyre

Ivar Johansen (SV)

Foto: Beate Riiser Larsen / NRK

I dag møtte byråd for kultur og næring, Hallstein Bjercke (V) til høring i bystyrets finanskomité. Der ble han beskyldt blant annet for å ha vært for tilbakelent i prosjektet.

– Ingen har tatt ansvar og stilt de riktige kritiske spørsmål underveis. Her sitter byråden tilbakelent i et så gigantisk prosjekt, og det blir 500 millioner i sprekk før han reagerer, sier Ivar Johansen fra SV.

– Han har ikke fått informasjon underveis, men det er en byråds ansvar å stille de nødvendige kritiske spørsmålene og ha kontroll over prosjektet og det har han ikke hatt, sier Johansen.

Hallstein Bjercke under høring om Deichmanske hovedbibliotek i Finanskomiteen

Byråd Hallstein Bjercke (t.h.) under dagens høring i finanskomiteen.

Foto: Else Karine Archer / NRK

– Forprosjektet kunne vært mer detaljert

Byråden er uenig i at han har vært tilbakelent.

– Jeg har vært opptatt av å ta tak i utfordringene ved Deichman hele veien: framdriftsutfordringene da det ble avdekket våren 2014, ny ekstern gjennomgang da kostnadsrammen var truet høsten 2014 og jeg gjorde store grep i organiseringen og styringen av prosjektet da vi mottok rapporten denne våren, sier Bjercke.

Under høringen fikk byråden spørsmål om hvorvidt grunnlaget for den opprinnelige kostnadsrammen var godt nok.

– Ja, men i ettertid ser vi at vi kunne hatt et mer detaljert forprosjekt, svarte Bjercke.

Deichman-prosjektet har vist seg å være mye mer komplekst enn først antatt. Byggingen av nye Deichmanske er allerede blitt utsatt i flere ganger. Siste anslag for ferdigstillelse er 2019.

Vil sette søkelyset på det som er usikkert

Leder i Oslo Frp, Camilla Wilhelmsen

Camilla Wilhelmsen (Frp)

Foto: Olav Juven / NRK

Fremskrittspartiet har prøvd å få hele bibliotekbyggingen stoppet, men måtte i vår innse at de var alene om ønsket.

– Det fikk bare våre stemmer, så vi får nok ikke stoppet prosjektet. Men vi vil i alle fall sette søkelyset på alle de usikkerhetsmomentene som gjenstår i tiden framover slik at alle nå blir klar over hvor komplekst dette prosjektet egentlig er, sier Camilla Wilhelmsen fra Frp.

Erfaringene fra Deichman-prosjektet har gjort henne bekymret for et annet gigantprosjekt i Bjørvika.

– Jeg må si jeg er bekymret for utbyggingen av Lambda sett i lys av hva som nå har skjedd med Deichman. Har de vurdert grunnforholdene godt nok? Er de godt nok rigget til å foreta dette komplekse byggeprosjektet? spør Wilhelmsen.

Deichman sett fra havnebassenget mellom Havnelageret og Operaen

Slik er det meningen at det nye hovedbiblioteket i Bjørvika skal se ut.

Foto: Lund Hagem og Atelier Oslo