Hopp til innhold

– Bygg ny Majorstuen stasjon nå

Ny Majorstuen stasjon må bygges så fort som overhodet mulig, ifølge Ruter. Å vente er dårligere for kundene, dårlige for naboene og betyr store penger ut av vinduet.

Ny Majorstuen stasjon

VALKYRIE PLASS: Her var det stasjon fram til 1985, og i framtida blir dette en av hovedankomstene til ny Majorstuen stasjon.

Foto: NORCONSULT

Ruter etterlyser svar på om ny, underjordisk Majorstuen stasjon skal bygges samtidig med Fornebubanen eller samtidig med den nye sentrumstunnelen fem år senere.

Byggeplass i åtte år

Konsekvensene av utsette stasjonsbyggingen til 5,7 milliarder kroner er dramatiske, advarer Ruter.

  • To lengre perioder der Majorstuen stasjon må stenge for all t-banetrafikk i stedet for én.
  • Sammenhengende byggeplass på Majorstuen i åtte år i stedet for fem.
  • Over en halv milliard kroner i ekstra kostnader for å bygge om en stasjon som uansett må rives.
  • Den verdifulle Majorstuen-tomta blir frigitt til byutvikling senere enn nødvendig.
Halvor Jutulstad

BYGG NÅ: Hvis vi skal ha ny sentrumstunnel, må ny Majorstuen stasjon bygges uansett, sier Halvor Jutulstad i Ruter.

Foto: Birgitte Heneide / Birdy

– Vi ser på Fornebubanen, ny Majorstuen stasjon og ny sentrumstunnel som en del av en helhet som skal gi byen en betydelig bedre kapasitet og et betydelig bedre kollektivtilbud, sier leder for infrastruktur i Ruter, Halvor Jutulstad.

– Vi mener at ny Majorstuen stasjon må bygges samtidig med ny Fornebubane. Vi ser for oss at dette kan stå ferdig i 2024.

To etasjer under bakken

Fornebubanen og sentrumstunnelen er inne i Oslopakke 3 og Nasjonal Transportplan med bompenger og 50 prosent statlig finansiering.

Fornebubanen fra Fornebu til Majorstuen skal bygges først, mens målet er åpne en ny t-banetunnel mellom Majorstuen og Skøyen før 2030.

For å koble sammen de to t-banelinjene er planen å bygge en ny stasjon i to etasjer under bakken, under Valkyriegata mellom Majorstuhuset og Valkyrie plass.

Ny Majorstuen stasjon

TO ETASJER: Den nye underjordiske stasjonen vil få fire spor fordelt på to etasjer under Valkyriegata. Prisen er beregnet til 5,7 milliarder kroner inkludert omlegging av sporene vestfra.

Foto: Ruter/Norconsult

Hvor de 5,7 milliardene til stasjonen skal komme fra er mer ullent omtalt, og en politisk beslutning om når stasjonen skal realiseres har latt vente på seg.

I et ferskt notat fra Ruter til byrådsavdeling for miljø og samferdsel er hovedbudskapet at det haster.

Byggestart i 2019

– Vår vurdering er at det vil ta cirka fem år å bygge Majorstuen stasjon, Fornebubanen cirka fire år. Skal de stå ferdig samtidig, må faktisk Majorstuen stasjon påbegynnes først.

Det vil si når?

– Hvis vi sier at vi skal være ferdig i 2024, må vi begynne å bygge nye Majorstuen stasjon i 2019.

Betyr det at det haster å få tatt en beslutning?

– Absolutt, sier Halvor Jutulstad.

Ny stasjon uansett

Hvis man venter, må man ifølge Ruter bruke minst halv milliard kroner på å bygge om og klargjøre dagens Majorstuen stasjon for Fornebubanen. Denne midlertidige stasjonen må så rives.

Ruter er også bekymret for at dette gir vesentlig lengre anleggsperiode totalt og lengre perioder der Majorstuen må stenge for all t-banetrafikk.

– Med en samlet løsning, begrenser vi oss i hvert fall til én stengeperiode. Hvis vi bygger i to forskjellige faser får vi først én stengeperiode, og så må vi bygge på nytt igjen og får en ny stengeperiode, sier Jutulstad.

Animasjon av ny Majorstuen t-banestasjon i to etasjer. Den nederste etasjen (U2) vil knytte seg til ny tunnel gjennom Oslo sentrum. Etasjen over, U1, knytter seg til eksisterende fellestunnel gjennom sentrum.

KAN BLI SLIK: Denne animasjonen viser hvordan nye Majorstuen stasjon kan se ut i fremtiden.

For tidlig

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) sier at det er for tidlig for henne å si når stasjonen bør bygges, men vil ta innspillene fra Ruter med i den videre planleggingen av sentrumstunnelen og Fornebubanen.