Hopp til innhold

– Bussene må vekk fra middelalder-Oslos hjerte

Hundre års møysommelig arbeid med å gjenerobre middelalder-Oslo kan glippe på oppløpssiden, mener entusiaster med Venstre-nestor Odd Einar Dørum i spissen.

Odd Einar Dørum på Oslo Torg

BUSSEN MÅ VEKK: Bussen skaper barriere og ødelegger roen i middelalderbyens hjerte, mener Odd Einar Dørum. Han minner om at bystyret enstemmig vedtok å reetablere Oslo torg i 2010.

Foto: Olav Juven / NRK

– Bispegata over Oslo torg må ikke bli en tung busstrasé. Det vil føre til at vi glipper i å ta vare på middelalderbyen i innspurten, sier Dørum.

Han leder interesseforeningen Middelalder-Oslo og møter NRK i krysset Bispegata – Oslogate, der Oslo torg var selve midtpunktet i middelalderens Oslo.

Trikk, men ikke buss

I reguleringsplanen som snart skal behandles politisk i rådhuset, skal Bispegata bygges om til ren kollektivgate. Middelalderentusiastene kan til nød leve med trikken, men mener at bussen vil ødelegge roen i middelalderbyen.

Odd Einar Dørum på Oslo torg

BER OM TIMEOUT: Foreningen Middelalder-Oslo og Odd Einar Dørum ber politikerne på rådhuset ta en tenkepause. Hverken byutviklingsbyråden eller samferdselsbyråden vil kommentere kravet om bussfritt Oslo torg før saken er behandlet politisk.

Foto: Olav Juven / NRK

– Vi har påvist at det mulig å flytte de bussrutene som går her i dag, og det er ikke nødvendig å ha en så bred gate, sier Dørum.

Kampen mot trikk i Bispegata ble kjempet for noen år siden, og den anser Dørum for tapt.

– Vi tar til etterretning av det går trikk her. Syklende, gående og trikk kan gå greit sammen. Men det kan ikke være en tung kollektivgate for buss.

Nordens Pompeii

I dag dundrer både busser, trikker, personbiler og anleggstrafikk til og fra Follobaneprosjektet over det historiske gatekrysset.

– Oslo torg var selve hjertet i middelalder-Oslo som ble Norges hovedstad i 1314 og som mange har kalt for Nordens Pompeii; glemt, brent og teppebombet med veier og jernbanespor.

Oslo torg ca. 1300

OSLO TORG 1300: Slik ser kunstneren Karl-Fredrik Keller for seg livet på Oslo torg ca. år 1300. En hel husvegg i Bispegata er illustrert med et gavlmaleri med dette motivet.

Foto: Ill.: Karl-Fredrik Keller

– Torget knytter sammen alle deler av middelalderbyen med Ladegården, ruinparken med Hallvardskatedralen, hele Middelalderparken med Mariakirken og vannspeilet.

Gjenerobret gjennom hundre år

– Se bak oss. Der ligger Hallvardskatedralens ruiner. De færreste vet at kirkeruinen faktisk er et tunnellokk. Da jernbanen skulle bygge tunnelen, tok de fra hverandre ruinene, og da den sto ferdig, monterte de ruinene tilbake på toppen, forteller han entusiastisk.

Hallvardskatedralen

HALLVARDSKATEDRALEN: Oslos tidligste domkirke ligger i det som i dag kalles Ruinparken eller Minneparken. Ruinene ble montert oppå et jernbanelokk på 1920-tallet og markerer starten på gjenerobringen av middelalder-Oslo.

Foto: Olav Juven / NRK

Dette stykket ingeniørkunst fra 1920-tallet markerer ifølge Dørum starten på gjenerobringen.

Siden har middelalderens Oslo gradvis blitt brakt fram i lyset, ikke minst gjennom etableringen av et nytt hovedveissystem med nye tunneler og rivingen av Loenga bru, og fjerningen av jernbanespor og bygging av vannspeilet der strandlinjen gikk for tusen år siden.

– Bispegata må ikke bli en barriere i denne gjenerobringen, sier Odd Einar Dørum.

Bispegata over Oslo torg 1993

VERRE FØR: Før tunnelsystemet ble etablert, var Bispegata over Oslo torg hovedvei gjennom Gamlebyen. Bildet er trolig fra 1995 eller 1996.

Foto: Miljøbyen Gamle Oslo

Ber om «timeout»

Foreningen Middelalder-Oslo ber rådhuspolitikerne ta en tenkepause og revurdere behovet for buss i Bispegata, som Ruter er pådriver for.

Oslo middelalderby ligger der den ligger, i Gamlebyen. Utgangspunktet for foreningen Middelalder-Oslo er at hensynet til middelalderbyen, både bevaring, formidling og opplevelse av denne må være overordnet i dette området, slik det fremgår av vår visjon Nordens Pompeii. Dette gjelder selvsagt også Bispegata og Oslo torg.

Høringsuttalelse fra foreningen Middelalder-Oslo
Kjersti Midttun

VIL HA BUSS: Stadig mer miljøvennlige busser går bedre sammen med myke trafikanter enn før, mener Ruter og trafikkplansjef Kjersti Midttun.

Foto: Olav Juven / NRK

– Vi har en busstrasé der i dag som betjener et viktig marked nederst i Ekebergåsen. Ved å fjerne bussen fra den gata, er det mange mennesker som vil miste et godt busstilbud, sier trafikkplansjef i Ruter, Kjersti Midttun.

Hva med de alternative traseene til Middelalder-Oslo?

– De er ikke gode å kjøre på for bussene. Det er mange svinger og vil også bety en stor omvei til byen, sier hun.