Hopp til innhold

– Budsjettkuttene er nødvendig

At Halden kommune nå må spare over 150 millioner kroner er resultatet av en bevisst utvikling, mener rådmannen.

Rådmannen i Halden, Per Egil Pedersen la torsdag frem et budsjettforslag som inneholder drastiske sparetiltak.

Kommunens inntekter har i flere år vært lavere enn driftskostnadene Rådmannen mener det må en kraftig omstilling til.

– Dette er et resultat av en utvikling over flere år hvor inntektene har vært lavere enn driftskostnadene. Situasjonen tilsier at vi må gjøre en kraftig omstilling, sier han.

LES OGSÅ:

– Har ikke levd over evne

– Rent politisk har man prioritert å holde høyt aktivitetsnivå siden finanskrisen i 2008. Men når bevilgningene fra statsbudsjettet ikke kommer, så må vi gjøre tiltak for å få balanse i økonomien. Det er det rådet jeg gitt kommunestyret, sier han

Tidligere ordføreren i Halden Per Kristian Dahl fra Arbeiderpartiet mener at kommunen ikke har levd over evne til tross for at det nå må spares 150 millioner kroner.

– Det som er situasjonen i Halden kommune, er at overføringene fra staten er for små. Det blir brukt for mye midler innen helse og sosial, vi har en utgift på erstatning til tidligere barn som ikke har fått det de skulle (35 mill som kom som en overraskelse. Vi har også måttet utført nyinvestering på skoler og eldreboliger fordi vi har hatt stort etterslep. Derfor har vi hatt noe større utgifter enn det vi burde hatt, sier han.

Dahl mener de har for store oppgaver og får for lite overføringer fra staten.

LES OGSÅ:

Vil legge ned sykehjemsavdeling

Budsjettforslaget som ble lagt frem inneholder flere «drastiske tiltak». Blant annet foreslås det å legge ned en sykehjemsavdeling med 27 plasser og redusere omfanget av de hjemmebaserte tjenestene.

De foreslåtte tiltakene berører omkring 170 årsverk.

– Reduksjonen vil merkes over hele kommunen. De tre siste årene har rådmannen rapportert inn at gapet mellom inntekter og utgifter blir større for hvert år. Vi må ta i for å snu utviklingen. Jeg gir de rådene jeg kan gi og kommunestyret tar stilling til det de mener er riktig, avslutter rådmann Per Egil Pedersen.