Hopp til innhold

– Politiet skal ikke løpe etter slitne narkomane for å pynte på statistikken

Antallet alvorlige narkotikasaker fra Oslo-politiet er halvert det siste året. Nå advarer Riksadvokaten mot å bruke for mye tid på de små sakene.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch

Riksadvokat Tor-Aksel Busch vil ha mindre 'løping etter slitne narkomane' og flere anmeldelser av store, grove narkotikaforbrytelser på sitt bord.

Foto: Åserud, Lise / Scanpix

Onsdag la politiet fram sin kriminalstatistikk for fjoråret. I 2012 leverte Oslo-politiet 44 anmeldelser til Riksadvokaten for innførsel og omsetning av større mengder narkotika.

I 2013 var tallet halvert, med bare 19 slike anmeldelser.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch er bekymret over nedgangen. Han mener at man kan lese mye ut av politiets innsats mot organisert kriminalitet ved å se på tallene for den groveste narkotikakriminaliteten.

Hans Sverre Sjøvold

Politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

– Vår erfaring er at innenfor den organiserte kriminaliteten, vil mange før eller siden ha befatning med narkotika, sier Busch.

Politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, vet ikke hva nedgangen skyldes.

– En mulighet er at det rett og slett tas inn mindre kvanta av gangen, slik at det er vanskeligere å oppdage disse store sakene. Jeg har ikke noe fullgodt svar, men ambisjonen er vi helt enige om. Vi må ha opp flere av de store, tunge sakene, sier Sjøvold.

– Ikke løpe etter slitne narkomane

Det totale antallet narkotikaforbrytelser er stabilt i Oslo, men det er fordi det er en økning i de mindre alvorlige sakene om personlig bruk. De vil ikke Riksadvokaten se flere av.

– Fra vårt kontor har vi sagt at politiet ikke skal løpe etter slitne narkomane for å pynte på statistikk.

Har prioritert Oslo sentrum

Politimesteren føler seg ikke truffet av kritikken, selv om han har som mål å få en by uten åpenlys bruk og salg av narkotika.

– Jeg tror alle som opplevde Oslo sentrum for noen år tilbake, forstår hvorfor den ambisjonen er der, sier Sjøvold.

Han viser til at det har vært åpenlyse brukermiljøer i bybildet, og at folk kunne se kjøp og salg av både narkotika og tjuvgods i gatene. Det vil de gjøre noe med.

– Det var ikke så ålreit å ferdes i enkelte deler av sentrum. Her er det gjort en formidabel jobb fra mannskapene i Oslo. Vi bruker betydelige ressurser slik at vi kan uroe disse miljøene. Det kommer vi til å fortsette med.