– Boligmarkedet har lukket seg for sosialklienter

Stramt boligmarked fører til at flere blir bostedsløse i Østfold.

Bostedsløse

I Fredrikstad skal lokalene til den tidligere kjøttkontrollen forvandles til nye sosialboliger.

Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

I Fredrikstad er nå flere enn noen gang registrert uten fast bopel.

– 80 prosent av de vi har på lista er menn, og det er ofte de med rusproblemer eller psykiatri-tilfeller som ikke klarer å innordne seg det private leietilbudet og blir uten bolig, sier Lisbeth Jaavall, avdelingsleder ved boligkontoret i Fredrikstad kommune.

LES OGSÅ:

– Må bygge mere selv

I Fredrikstad er 85 personer registrert som uten fast bopel. Det er 25 flere enn for to år siden.

– Boligmarkedet har lukket seg for sosialklienter, mener Jaavall.

– Det viser seg at det blir viktigere at det offentlige stiller opp, at vi klarer å møte det privte leiemarkedet ved å bygge noe mere selv for å ta vare på disse på en helt annen måte enn vi har klart hittil.

LES OGSÅ:

Flere kommuner sliter

Også i Moss har antall personer uten fast bopel gått mye opp de to siste åra, og 41 personer er registrert uten egen bolig.

– Det er trist å fastslå at utviklingen går den gale veien. Vi hadde håpet for noen år siden at vi skulle snu den utviklingen, sier Frithjof Bull i NAV Moss.

I Sarpsborg har antall personer uten fast bopel gått ned, men også her situasjonen at det vanlige utleiemarkedet har stengt døra for kommunens klienter.

– Hvis det kommer en som har dokumentasjon på at han er i fast jobb og er her og jobber, så blir den personen prioritert, sier Sisssel Gjerlaugsen i Sarpsborg kommune.