Mener forsikringsselskapene lurer båtfolk til å kjøpe ansvarsforsikring

Nylig avgåtte generalsekretær i Kongelig Norsk båtforbund, Jan Syvertsen, mener forsikringsselskapene forsøker å lure båteierne til å kjøpe seg ansvarsforsikring.

Båt på skjær

DnB NOR Skadeforsikring presenterte torsdag en undersøkelse av Respons Analyse som visser at en av fire mangler båtforsikring.

Foto: Odd Rømteland / NRK

DnB NOR Skadeforsikring har fått Respons Analyse til å undersøke hvor mange som har forsikringer på båtene sine.

En av fire mangler båtforsikring

Torsdag offentligjorde de det hele i en pressemelding, hvor det kommer frem at en av fire mangler båtforsikring.

Jan H. Syvertsen

Jan H. Syvertsen satt som generalsekretær i Kongelig Norsk båtforbund frem til 1. januar i år.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX
Anne Stine Eger Mollestad

Skadeleder Anne Stine Eger Mollestad i DnB Skadeforsikring.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

DnB NOR Skadeforsikring og skadeleder Anne Stine Eger Mollestad er skremt, mens generalsekretær i Kongelig Norsk båtforbund frem til første januar i år, Jan Syvertsen, ikke synes det er skremmende i det hele tatt.

– Båtførere uten ansvarsforsikring tar en stor risiko. Alle båteiere bør minimum ha ansvarsforsikring, som dekker erstatningsplikt hvis man skulle være så uhelidg å påføre noen personskader eller kollidere med andre båter, sier skadeleder Anne Stine Eger Mollestad i DnB.

– Tøv, sier Syvertsen i båtforbundet. Det er veldig lett å se hvilken risiko båteierene utsetter seg selv for. Kun mellom en og to prosent av forsikringspremiene på ansvarsforsikringer, som betales inn til forsikringsselskapene, går ut som skadeutbetalinger. Det er jo ingenting sammenlignet med andre forsikringer.

– Det DnB glemmer å opplyse om, er at en ansvarsforsikring fungerer på en helt annen måte til sjøs enn en ansvarsforsikring på privatbil.

– Du har ikke objektivt ansvar til sjøs, det betyr at hvis du selv ikke er skyld i å ha rent en annen båt i senk, at det for eksempel er noe teknisk som ryker som du selv ikke kan stilles til ansvar for, så dekkes ikke skaden av forsikringsselskapet med ansvarsforsikring, som de annonserer så voldsomt, sier Syvertsen til NRK.no.

– Båteiere blir lurt

Syvertsen har lang erfaring fra Kongelig Norsk båtforbund, og nesten 17 år som generalsekretær, frem til han gikk av 1. januar i år.

– Jeg opplever slike kampanjer hvert eneste år. Med den lave skadeutbetalingen på ansvarsforsikringer, som var helt nede i 1,3 prosent for et par år siden, er det selvsagt veldig god butikk for forsikringsselskapene.

– Og flere båteiere tror at en ansvarsforsikring på båt fungerer på samme vis som en ansvarsforsikring på bil. Det vet jeg. De blir rett og slett lurt.

– Jeg mener forsikringsselskapene har en plikt til å opplyse om denne forskjellen i sin markedsføring. Folk tror at en ansvarsforsikrig er en ansvarsforsikring uansett, sier Syvertsen.

– Folk kjenner forskjellen

Horn Flyer

Når båter kolliderer er det redningsskøyta som må ut å berge. Her ser vi Horn Flyer utenfor Hvaler.

Foto: Redningsselskapet / Pål Bustgaard
Båter

Syvertsen sier han har erfaring med mange båteiere som blir lurt og tror ansvarsforsikringen gjelder på samme måte for båt.

Foto: Martin Tangen Schmidt

De aller fleste vet at reglene er anerledes til sjøs enn til lands mener imidlertid forsikringsselskapet.

– Men hvis tilfellet er slik Syvertsen sier, at mange tror at en ansvarsforsikring på båt gjelder på samme måte som for bil, hvorfor understreker dere ikke denne forskjellen i markedsføringen, slik Syvertsen mener dere plikter?

– Jo det kan du si. Men reglementet er jo helt anerledes på alle måter fra bil til båt. Du er nødt til å ha ansvarsforsikring på bil, mens en båteier selv kan velge. Du får ikke kjørt med bilen uten minimum ansvarsforsikring.

– Det gjelder også helt andre promillegrenser til sjøs, og folk er klar over at det er helt andre regler som gjelder på båt enn på bil.

– Jeg synes heller det er sentralt her at folk utsetter seg selv for en økonomisk ruin ved å velge bort forsikring på båten i det hele tatt, sier Eger Mollestad.

Skadeforsikring på båt, som den tidligere generalsekretæren i båtforbundet er mer positiv til, hadde ifølge DnB NOR nesten 2000 registrerte tyverier av båter, båtmotorer og annet utstyr.

Her var erstatningsutbetalingene på 85 millioner kroner, viser tall fra Finansnæringens fellesorganisasjon (FNO).