Hopp til innhold

– Bilister må betale t-banetunnel

Sentrumstunnelen må inn i Oslopakke 3, krever Naturvernforbundet. De vil at bilistene betaler minst halve tunnelen.

Oslo sentrum

Oslo må ruste seg for å ta unna enda mer trafikk i framtida. Spørsmålet er hvem som skal betale.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Ifølge Ruter står kollektivsystemet i Oslo-området i fare for å kollapse rundt år 2025 hvis det ikke bygges en t-banetunnel nummer to mellom Tøyen og Majorstua.

Likevel er tunnelen foreløpig ikke en del av Oslopakke 3, som trolig blir forlenget fra 2027 til 2032. Den store vei- og kollektivpakka for Oslo og Akershus reforhandles i disse dager. Bilistene betaler mesteparten av regninga gjennom bompenger og må ut med enda mer i fremtiden.

En ny sentrumstunnel vil koste minst 10 milliarder kroner. Lokalpolitikerne i Oslo og Akershus er samstemte i at det er umulig å bygge et så dyrt prosjekt uten at staten bidrar med store summer.

Men det nytter ikke bare å rope på staten, mener Naturvernforbundet. I innspurten av forhandlingene krever forbundet at Oslopakke 3 må sikre minst 50 prosent av midlene til å bygge tunnelen.

– Må bidra selv

Holger Schlaupitz

Fagleder for transport i Naturvernforbundet, Holger Schlaupitz.

Foto: Naturvernforbundet

– Alle partier i Oslo er enige om at denne tunnelen skal bygges, sier fagleder for transport i Naturvernforbundet, Holger Schlaupitz.

– Fagetatene peker også på at tunnelen må stå ferdig i 2025 for å ta unna de økte trafikkmengdene og alle passasjerene som skal reise kollektivt i framtida.

– Da nytter det ikke å skyve problemet foran oss og håpe at staten tar regninga. Det er viktig at lokalpolitikerne gir et signal om at de virkelig ønsker denne tunnelen ved å sette av penger i Oslopakke 3.

– Hvis ikke, er vi redd det gir et dårlig signal og at staten blir mindre villig til å bruke penger. Staten har mange andre prosjekter å bruke penger på, ikke minst på jernbane, sier Holger Schlaupitz.

Vil ta fra E18

Penger vil Naturvernforbundet blant annet ta fra E18 vestover. Full utbygging av ny E18 gjennom Oslo, Bærum og Asker er kostnadsberegnet til 18,8 milliarder kroner. Deler av dette skal finansieres gjennom nye bommer på E18 når veien etter planen står ferdig i 2021, men det er også satt av betydelige beløp fra dagens bommer i den opprinnelige Oslopakke 3.

– Vi sier ikke at det ikke skal gjøres noe på E18 vestover. Vi ønsker å prioritere bussframkommelighet, sykkel og miljøtunneler, men ikke bygge en helt ny E18 til nesten 19 milliarder kroner, sier Holger Schlaupitz.

Han legger til at sentrumstunnelen også er viktig for Akershus fordi den vil gi flere tog på de planlagte t-banestrekningene til Fornebu og Ahus og på Kolsåsbanen.

Lukkede forhandlinger

Stortingsrepresentant Truls Wickholm (Ap).

Stortingsrepresentant Truls Wickholm (Ap).

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

De lukkede forhandlingene om Oslopakke 3, der representanter fra Høyre, Venstre og Arbeiderpartiet sitter i forhandlingsutvalget, møter også kritikk fra sine egne.

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Truls Wickholm, mener at Oslopakke 3 bryter med både den nylig fremlagte klimameldingen, klimaforliket på Stortinget og Stortingets intensjoner med Oslopakke 3. Wickholm var saksordfører under stortingsbehandlingen av Oslopakka.

– Her vil klimagassutslippene gå opp og ikke ned, noe stortingsflertallet hadde som forutsetning, sier Wickholm.

Flere biler med Oslopakke 3

Han er kritisk til at Oslopakke 3 legger opp til én prosent årlig vekst i biltrafikken. Det står i kontrast til ferske klimameldingen, som sier at økningen i persontrafikken skal skje kollektivt, på sykkel eller til fots.

– Det rimer jo ikke i det hele tatt. Det mener jeg de som forhandler Oslopakke 3 må ta ansvaret for.

Er en full utbygging av E18 vestover i tråd med Stortingets intensjoner med Oslopakke 3?

– Ikke hvis man ser seg blind på dette ene prosjektet og ikke løser de andre trafikkutfordringene og klimautfordringene denne regionen står overfor, sier Truls Wickholm.

E18 en forutsetning

Ola Elvestuen (V)

Samferdselsbyråd Ola Elvestuen (V).

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

For forhandlingsutvalget ligger Oslopakke 3-forliket fra 2006 til grunn for reforhandlingen av pakka. Her er ny E18 vestover en uttrykkelig forutsetning. Brytes denne forutsetningen, blir det heller ingen kollektivsatsing, sier samferdselsbyråd i Oslo og medlem av utvalget, Ola Elvestuen (V).

– Alle parter, både staten, Oslo og Akershus, må ta inn over seg hvor viktig Oslopakke 3 er for fortsatt å styrke kollektivtrafikken i Oslo-området, sier Elvestuen.

– Oslopakke 3 har i sin nåværende form vært med på å styrke kollektivtrafikken med 30 prosent siden den ble innført. Samtidig går biltrafikken i Oslo og Akershus ned og er nede på 2005-nivå.

– Vår tilbakemelding til staten er at de siste fem-seks-sju årene har vi nådd de målene vi har satt oss. Hele trafikkveksten er tatt med kollektivtrafikk i denne regionen, konstaterer Elvestuen.

Ikke penger til alt

Til kravet om at ny T-banetunnel må inn i Oslopakke 3, svarer Elvestuen at det ikke er bompenger nok til å løse alle problemer.

– Vi har utfordringer som er mer prekære enn en ny sentrumstunnel. Vi må øke kapasiteten på t-banen ved å bygge Lørenbanen, vi må bygge bane til Fornebu, vi må oppgradere dagens trikke- og t-banenett, og vi må kjøpe nye trikker.

– En ny sentrumstunnel er et nasjonalt prosjekt som må løses gjennom vesentlige bidrag fra staten, avslutter Ola Elvestuen.