– Jeg har aldri opplevd dette før

Leder i Norges Kommunerevisorforbund synes det er betenkelig at Halden kommune velger å ignorere revisorens bemerkninger til kommuneregnskapet.

Ole Kristian Rogndokken

Daglig leder i kommunerevisorforbundet, Ole Kristian Rogndokken.

Foto: NKRF

Svein Olaussen, Halden Arbeiderparti

Svein Olaussen, Halden Arbeiderparti.

Foto: Halden Dagblad

Daglig leder i kommunerevisorforbundet, Ole Kristian Rogndokken, sier til Kommunal Rapport at han er betenkt over kommunens behandling av saken.

– Jeg har aldri vært borti at et kommunestyre ikke har hørt på revisor. Jeg kan ikke si at det aldri har skjedd, men det er ikke dagligdags, sier Rogndokken til den uavhengige kommune-avisa.

Halden-regnskapet ble vedtatt, tross revisjonens advarsler. Noe Arbeiderpartiets Svein Olaussen ikke ser den samme dramatikken i.

– Det er ikke noe spesielt at det er dissens mellom kommunens vedtak og revisors bemerkninger, sier Olaussen til NRK.no.

Les:

Kalkulerer med oppreisningshjelp fra staten

Fra kommunerevisjonen viste 2010-regnskapet for Halden kommune et underskudd på åtte millioner kroner.

Men Halden-politikerne godkjente et regnskap som viste seks millioner i pluss.

Dette blant annet fordi kommunen ved svenskegrensen kalkulerer med at staten stiller opp i forbindelse med erstatningsutbetalingene som norske kommuner må ut med, til personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt i barnevernet.

Dette til tross for at Halden har vedtatt å være med på erstatningsordningen.

– Kommunene, som var ansvarlige for de plasseringer der omsorgssvikt og overgrep ble utøvet skal betale en oppreisning, heter det i ordningen, ifølge Østfold fylkeskommune.

17 av 18 Østfold-kommuner vedtok ordningen, deriblant altså Halden. Bare Hvaler sa nei til disse oppreisningsutbetalingene, blant kommunene i Østfold.

Ignorerer streng tilbakemelding

Rogndokken i kommunerevisjonsforbundet, som selv ikke har vært personlig involvert i regnskapsaken i Halden, sier til Kommunal Rapport at Halden ble gitt den nest strengeste tilbakemeldingen, en såkalt «bemerkning», som er mulig å gi fra kommunerevisjonen.

Den aller strengeste meldingen er at hele regnskapet anbefales underkjent.

– Dette er en prinsipielt viktig problemstilling. I privat sektor kan revisor si fra seg jobben, men i kommunene har vi ikke den ordningen. Det er opp til kommunestyret å vedta hva de vil.

– Kommunestyret kan enten sende regnskapet tilbake og be om å få et nytt, i tråd med revisors bemerkninger - eller ignorere revisor, sier han.