– Bedre for barna og de mistenkte

Fra i dag er det politiet og ikke domstolene som skal lede avhør av barn som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep. Bistandsadvokatene og politiet har ventet lenge på lovendringen, mens forsvarerne er kritiske.

Barnehuset i Oslo

BARNEHUSET I OSLO: Hit kommer barn som har blitt utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Her blir de avhørt og undersøkt medisinsk.

Foto: Olsen, Linn Cathrin / NTB scanpix

Astrid Johanne Pettersen

MENER DET ER EN BEDRE ORDNING: Leder ved Statens Barnehus i Oslo, Astrid Johanne Pettersen.

Foto: Fredrik Buer / NRK

– Vi gleder oss til den nye ordningen, sier leder ved Statens Barnehus i Oslo, Astrid Johanne Pettersen. Hun mener endringen vil føre til at barn i større grad blir tatt på alvor.

– Dette vil være et løft for politiets mulighet til å jobbe godt med disse sakene. Og jeg tenker at barna får en bedre mulighet til å forklare seg.

Lovendringen som trer i kraft i dag, åpner for at barna kan avhøres flere ganger i samme sak, noe som utfordrer kapasiteten til landets barnehus. Barna som kommer til barnehuset i Oslo kommer hit for å forklare seg og får medisinske undersøkelser.

Kari-Janne Lid

MENER DET ER BRA FOR BARNA OG DE MISTENKTE: Kari-Janne Lid er leder ved avsnitt for seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

– En stor endring er at domstolen skal ut, det er politiet og påtalemyndighet som er tillagt ansvaret, sier Kari-Janne Lid, leder ved avsnitt for seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt.

Forsvarerne er kritiske

De nye reglene sier også at den mistenkte ikke lenger skal varsles før barnet tas inn til det første avhøret. Problematisk, mener Advokatforeningen.

– Et viktig prinsipp er at siktede skal kunne ta til motmæle mot de anklagene som kommer mot en. Slik det blir nå, kan man risikere at siktede ikke får den muligheten, sier leder Erik Keiserud.

Men Kari-Janne Lid i Oslo Politidistrikt mener ordningen med gjentatte avhør vil være en fordel både for barna og for den mistenkte.

– Det vil gi en mistenkt fullt innsyn i hva barnet har forklart, og så stille spesifikke spørsmål som vil bli spurt barnet ved det supplerende avhøret.