– Barnehager er kunnskapsløse om vold og overgrep

I en avdeling i en barnehage med 30 barn, vil statistisk sett et av barna ha opplevd vold eller overgrep. Hvor mye undervisning barnehagelærere får om emnet, varierer fra 40 timer til nesten ingenting.

Vold og overgrep mot barn

Pia-Marie Høe er styrer i Bessungen barnehage i Drammen. Hun synes det er skummelt at barnehageansatte ikke har nok kunnskap om vold- og overgrepsutsatte barn.

Foto: Anne Mone Nordahl / NRK

En fem år gammel gutt i en barnehage tar av seg buksa, tar et håndkle over underlivet og får de andre barna til å stå i kø for å suge på tissen hans. Dette mente de ansatte var vanlig seksuell lek, men en av førskolelærerne var i tvil.

Hun er en av mange som har tatt kontakt med Kaare Torgny Pettersen, professor i Sørøst- Norge (USN), med spørsmål om hva man gjør ved mistanke om overgrep.

Kunnskapsnivået i de aller fleste barnehager i Norge om vold og seksuelle overgrep er under lavmål. Det er nesten ikke-eksisterende. Veldig mange utsatte barn har blitt forsømt, mener Pettersen.

Vold og overgrep mot barn

Barnehagelærer Heidi Cutler hadde et to dager langt seminar om vold- og seksuelle overgrep da hun utdannet seg. Hun synes det er altfor lite.

Foto: Anne Mone Nordahl / NRK

– Hva slags rift skal jeg se etter?

I en avdeling i en barnehage med 30 barn, vil statistisk sett et av barna ha opplevd vold eller overgrep.

– Jeg hadde kanskje 20 minutter undervisning om dette temaet i løpet av hele studiet. Det er godt det har skjedd litt siden jeg var ferdig utdannet, sier Pia-Marie Høe som er styrer i Bessungen barnehage i Drammen.

Vold og overgrep mot barn

Heidi Cutler, pedagogisk leder (t.v.), og Pia-Marie Høe, styrer i Bessungen barnehage i Drammen.

Foto: Anne Mone Nordahl / NRK

Da pedagogisk leder Heidi Cutler jobbet i en annen barnehage tidligere, fortalte et av barna om en opplevelse et barnehagebarn absolutt ikke skal ha.

– Hva slags rift skal jeg se etter om det har vært en penetrering? Hvilke fysiske tegn skal man undersøke? Det skulle jeg ønske jeg hadde lært mer om på skolen. Jeg fikk undersøkt jenta under påskudd av at jeg skulle se om hun hadde sand i trusa. Det jeg så da, i kombinasjon med utsagnene hennes, var nok for meg til å ville varsle.

Vold og overgrep mot barn

I Bessungen barnehage i Drammen har de en beredskapsplan for hva de skal gjøre dersom de mistenker vold eller seksuelle overgrep mot et av barna. Ifølge professor Pettersen mangler mange barnehager slike beredskapsplaner.

Foto: Anne Mone Nordahl / NRK

Siden 2016 har det vært et krav om at alle barnehagelærer-studenter skal ha kunnskap og ferdigheter til å håndtere vold og overgrep.

– Noen mener dette målet er innfridd med kun tre timer undervisning gjennom hele utdannelsen. Vi er det første lærerstedet som nå systematiserer det med 40 undervisningstimer gjennom alle de tre årene. Det er viktig å gi studentene selvtillit og kunnskap slik at de tør å handle, sier Pettersen.

professor Kaare Torgny Pettersen

Professor Kaare Torgny Pettersen ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Foto: Caroline Bækkelund Hauge

Har bevilget penger

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V), sier det er opp til hvert enkelt studiested hvordan de vil nå læringsmålene som barnehagelærer-studentene skal innfri om vold og seksuelle overgrep.

– Men jeg forventer og legger til grunn at alle lærerstedene våre underviser i dette.

– Er du bekymra for at det er stor variasjon i undervisningstilbudet på de ulike studiestedene?

Rekordhøyt opptak til høyere utdanning

Iselin Nybø, Forsknings- og høyere utdanningsminister (V).

Foto: Fredrik Hagen / NPK

– Det jeg er opptatt av, er at dette er et viktig felt, og at det er viktig å utvikle undervisningsopplegg på dette feltet, sier Nybø som har bevilget 800 000 kroner til Universitet i Sørøst-Norge til å videreutvikle undervisningsopplegget sitt.