Ber Avinor overta Rygge

– Avinor må senke avgiftene overfor Moss lufthavn Rygge eller overta flyplassen. Det sier direktør for Rygge Sivile Lufthavn, Pål Tandberg.

Pål Tandberg

Direktør for Rygge Sivile Lufthavn foreslår at staten overtar Rygge lufthavn hvis ikke Avinors avgifter senkes.

Foto: Espen Torgersen / NRK

Det var på et møte med næringsminister Monica Mæland i Moss i dag at Rygge-sjef Pål Tandberg kom med den klare meldingen til myndighetene.

– Det er ikke mulig som private eiere å drive en lufthavn hvis vi må betale tretti millioner i året til Avinor. Da er det bedre at Avinor løser inn Olav Thon og Orkla og innlemmer Rygge i Avinor-konsernet, sier Tandberg.

Avinorkravet gjelder såkalte flysikringstjenester, det vil si overvåkingen av luftrommet rundt Rygge og Torp lufthavner. Avinor har gått til sak mot Sandefjord lufthavn Torp for å få en juridisk avklaring på om de har plikt til å betale.

Dom i denne saken er ventet om kort tid.

Langvarig konflikt

Moss lufthavn Rygge

Moss lufthavn Rygge har så vidt gått med overskudd de tre siste åra, og må ut med rundt tretti millioner i året til Avinor for overvåking av luftrommet.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

I flere år har Rygge og Torp kranglet med Avinor om det de mener er en urimelig høy regning for overvåkingen av luftrommet. Avinor mener de to ikke-statlige lufthavnene må betale det flysikringstjenesten koster.

Begge lufthavnene ligger i det som kalles Farris TMA, et område som overvåkes av Avinors kontrollsentral i Røyken i Buskerud.

– Vi har nå jobbet i flere år for å overbevise Avinor om at det ikke går an å ha et system der de ulønnsomme Avinorflyplassene subsidieres av Gardermoen, mens de to store ikke-statlige må ta en stor del av kostnadene alene, sier Pål Tandberg.

– Tar med meg

Næringsministeren parerer innspillet fra Ryggedirektøren med at det nå er debatt rundt Avinor-avgiftene.

– Det er nyttig å få kunnskap om dette, og det tar jeg med meg videre. Jeg vet at Samferdselsministeren jobber for å få til en konstruktiv løsning. Dette må vi løse på et eller annet vis, sier Monica Mæland.