– Rusomsorgen er avhengig av frivillighet

Justis- og beredskapsminister Grete Faremo mener frivillige arbeidere kan nå lenger med hjelpen enn det offentlige ansatte kan.

Justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Justis- og beredskapsminister Grete Faremo mener hjelpen fra frivillige er svært verdifull.

Foto: Kjell Olav Nordberg / NRK

Sammen med partifeller fra Arbeiderpartiet møtte i dag justis- og beredskapsministeren Grete Faremo frivillige organisasjoner i Østfold.

Hun mener at rusomsorgen er avhengig av frivillig og ideelt arbeid.

– De frivillige organisasjonene når lenger inn blant både rusmisbrukere og andre utsatte grupper, enn vi ofte gjør som offentlige ansatte, sier Faremo.

Daglig leder i Kirkens Bymisjon, Per Christian Skauen

Daglig leder i Kirkens Bymisjon, Per Christian Skauen.

Foto: Kjell Olav Nordberg / NRK

5.000 jobber gratis

Kirkens Bymisjon har omtrent 3.000 frivillige arbeidere i Norge. Daglig leder i Østfold, Per Christian Skauen, sier at de opptatt av å ha et godt samarbeid med staten.

– Rammevilkår er viktig. Da er det viktig at samhandlingsreformen som har blitt utviklet ikke fører til besparelser, men at vi styrker arbeidet for utsatte grupper.

Frivillig arbeid er billig for staten. Bare frivillighetssentralene i Østfold har nærmere 5.000 gratisarbeidende medhjelpere.

– Verdifull innsats

For daglig leder ved Halden Frivillighetssentral, Wenche Eriksen, er det viktig at det ikke er så mange byråkratiske sperrer.

Daglig leder ved Halden Frivillighetssentral, Wenche Eriksen

Daglig leder ved Halden Frivillighetssentral, Wenche Eriksen.

Foto: Kjell Olav Nordberg / NRK

– Det er viktig med støtte, men ikke for mye styring. Det er mitt budskap for at frivillighetssentralene skal kunne utvikle seg i den positive retningen det har gjort, sier Eriksen.

Faremo er imponert over den frivillige innsatsen i Østfold.

– De gjør en veldig verdifull innsats på en måte som hjelper innsatte i fengslene, de hjelper blant asylsøkere og de jobber ikke minst aktivt blant rusmisbrukere.

Se TV-saken her:

Justis- og beredskapsminister Grete Faremo mener frivillige arbveidere kan nå lenger med hjelpen enn offentlige ansatte.