– Andre kommuner bør lære av Råde

Råde kommune har fått orden på økonomien, og til sommeren kan de være ute av ROBEK-lista. Fylkesmannen mener snuoperasjonen er et eksempel til etterfølgelse.

Råde kommune

Når politikerne i Råde har behandlet årsregnskapet før sommeren blir kommunen etter all sannsynlighet utmeldt av ROBEK.

Foto: Anders Winlund / NRK

De siste fem årene har Fylkesmannen i Østfold måttet kontrollere Råde kommunes budsjetter, fordi de har hatt et stort opparbeidet underskudd.

Birger Overskott

Seniorrådgiver Birger Overskott hos Fylkesmannen i Østfold mener de andre kommunene i fylket har mye å lære av den økonomiske snuoperasjonen i Råde.

Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK

Nå ser det ut til at Råde har fått bukt med den økonomiske ubalansen, forteller seniorrådgiver Birger Overskott hos Fylkesmannen.

– Det betyr jo at de ikke blir underlagt statlig kontroll på samme måten som nå, sier han til NRK.no.

– På vei ut

Det var i 2009 at Råde kommune sist ble innmeldt i ROBEK. Dette er et register over kommuner som over flere år har opparbeidet seg et stort underskudd, og som derfor trenger statlig godkjenning til langsiktige låneopptak og investeringer, samt årsbudsjett.

– Råde har hatt et stort underskudd som de har jobbet med å dekke inn. De siste årene har de gradvis klart å forbedre resultatene sine, og er derfor nå på vei ut av ROBEK, sier Overskott.

Når årsregnskapet for 2013 er politisk behandlet før sommeren blir Råde etter all sannsynlighet utmeldt av registeret.

Kommunens ordfører, René Rafshol (H), er svært fornøyd med at de har klart å kvitte seg med det opparbeidede underskuddet.

– I utgangspunktet er det ikke noen full krise å være en ROBEK-kommune. Man blir jo sett godt etter, og vi har hatt et godt samarbeid med Fylkesmannen. Men det dette sier er jo at vi er på vei til å få en sunnere økonomi, og det er et positivt signal som det er viktig å ta med, sier han til NRK.

Rafshol tror også dette vil gagne innbyggerne i Råde kommune.

– Det kan bety at vi slipper å be om Fylkesmannens tillatelse til mindre prosjekter som vi gjerne vil gjennomføre, og det kan jo være en fordel.

Landets dårligste kommuneøkonomi

De foreløpige KOSTRA-tallene fra Statistisk sentralbyrå for 2013 viser at Østfold er det fylket i landet med den svakeste kommuneøkonomien samlet sett.

– Slik var det også i 2011, så generelt har kommunene i Østfold en svak økonomi. Det enkle svaret er at de bruker for mye penger, sier Birger Overskott hos Fylkesmannen i Østfold.

Han peker også på at kommunene i Østfold får mindre penger inn enn i de andre fylkene.

– Hvis man ser inntekter i forhold til utgiftsbehovet så er kommunene i Østfold de som har lavest inntekter de siste årene vi har tall for.

Overskott mener derfor at de andre kommunene i fylket har mye å lære av den økonomiske snuoperasjonen i Råde.

– Der har de har klart å oppnå en gradvis forbedring over flere år, og det de har gjort er å ha en grundig gjennomgang av organisasjonen sin. De har sett på hvordan de kan drive billigere og mer effektivt.

Ordfører René Rafshol

Ordfører i Råde, René Rafshol, sier at kommunen nå vil jobbe hardt for å holde seg ute av ROBEK-lista.

Foto: Råde kommune

– I tillegg har de etablert et veldig godt samarbeid mellom administrasjonen og politikerne, og har en god styring på økonomien, sier han.

– Har funnet gode løsninger

René Rafshol berømmer den jobben som hele Råde kommune har gjort for å få økonomien på fote igjen.

– Vi har sett at vi har brukt mer penger enn vi har råd til, og gått gjennom virksomhet for virksomhet. Sammen med de ansatte og ledere har vi funnet gode løsninger som gjør at vi har oppnådd en sunn økonomisk drift.

Nå håper ordføreren at kommunen skal klare å holde seg ute av ROBEK-registeret.

– Det er en full forståelse blant både tillitsvalgte, ansatte og ledere om at vi fortsatt må holde et stramt grep på den økonomiske prosessen, og det er jeg helt sikker på at vi vil, sier Rafshol.