Hopp til innhold

– Alt må handle om folkehelse

Hensynet til folkehelsen må inn i hvert eneste vedtak som gjøres i kommunen, enten det er innen helsesektoren, teknisk sektor eller kultur, sier ordfører i Trøgstad Ole André Myhrvold.

Overvektig

Østfold scorer dårlig på folkehelse. Hensynet til folkehelse må inn i alle kommunale saker hvis forholdene i Østfold skal bli bedre, mener ordføreren i Trøgstad.

Foto: Colourbox

Årets folkehelsebarometer viser at Østfold ligger dårlig an i forhold til resten av landet. Blant annet får østfoldingen flere alvorlige sykdommer og flere er uføretrygdet enn landsgjennomsnittet.

Scorer dårlig

Ole André Myhrvold

Ordfører i Trøgstad Ole André Myhrvold, sier at de må jobbe med folkehelse i alle sektorer.

Foto: Anne Ognedal

Ordfører i Trøgstad Ole André Myhrvold, mener det blir en langvarig jobb å få en bedring.

– Storsamfunnet, inkludert Trøgstad kommune, sliter med store utgifter på helse- og omsorgssiden. Østfold kommer langt ned på statistikken når det handler om livskvalitet, psykisk helse og fysisk helse, sier Myhrvold.

– Det må vi gjøre noe med i et langsiktig perspektiv, og da er det viktig at vi tenker folkehelse i absolutt alt vi gjør. Enten det handler om bygging av ny barnehage, fordeling av kulturmidler eller byggesaksbehandling.

Trøgstad, Råde, Moss og Fredrikstad har vært med i et prosjekt sammen med Høgskolen i Østfold. De har prøvd et verktøy i kommuneplanleggingen for å få til bedre samarbeid på tvers av sektorene.

– Mer enn helsesektor

Hver gang de skal gjøre et politisk vedtak skal de vurdere hvilke konsekvenser det vil få for folkehelsen, sier Jo Ese, stipendiat og sosiolog ved Høgskolen i Østfold.

– Det er et forsøk på å få til en tanke om at det ligger folkehelse i alt en foretar seg. En må frigjøre begrepne folkehelse fra å være et rent helsesektorbegrep til også å handle om oppvekst, utdanning, byplanlegging, kultur, næring og så videre.

Myhrvold mener det er nødvendig å jobbe langsiktig for å bedre folkehelsa i Østfold.

– Alt handler om folkehelse. Det handler om folks trivsel, velvære og aktivitetsnivå. Det må være bærebjelkene i ethvert lokalsamfunn. Folkehelse må vi bygge fra bunn, sier ordføreren.