Hopp til innhold

– Akershus sier ja til en betydelig økning i antallet flyktninger

De aller fleste kommunene i Akershus vil bosette ekstra flyktninger i år og neste år. Men noen sier nei.

En flyktning fra Syria bærer et lite barn over det ødelagte grensegjerdet mot Tyrkia, 14. juni 2015

En flyktning fra Syria bærer et lite barn over det ødelagte grensegjerdet mot Tyrkia, 14. juni 2015

Foto: Lefteris Pitarakis / Ap

Hvert år blir norske kommuner bedt av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) om å ta imot og finne boliger til et visst antall flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge.

I Akershus har kommunene fra før sagt ja til å bosette i underkant av 700 personer i år, mens Oslo hadde sagt ja til å ta imot 520 i år.

De siste ukene har imidlertid samtlige kommuner tatt en ny runde, for å vurdere i hvilken grad de hadde mulighet til å ta imot ekstra flyktninger de neste årene.

I april sendte inkluderingsminister Solveig Horne ute et brev med bakgrunn i flyktningkatastrofen i Syria, der hun ba om en tilbakemelding på hvor mange flyktninger den enkelte kommune kunne bosette.

Flest ja

Lørenskog var siste kommune ut i Akershus, og onsdag denne uken vedtok kommunestyret å si ja til 56 ekstra flyktninger de neste tre årene.

Og langt de fleste Akershus-kommunen har gjort det samme.

morten tjessem, imdi

Seksjonsleder Morten Tjessem i Imdi sier de nå går i dialog med de enkelte kommunene.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Ikke alle kommunene har tallfestet antallet, men Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Imdi regner foreløpig med at omtrent 180 flere flyktninger enn det som opprinnelig var vedtatt kan bosettes i Akershus. Det er en økning på 25 prosent.

– Det er en betydelig økning i antallet flyktninger Akershus har sagt seg villig til å bosette. Det viser en vilje til å stille opp i denne krevende situasjonen, sier seksjonsleder Morten Tjessem i Imdi region øst.

Noen nei

Bare Ullensaker har sagt klart nei, mens Hurdal, Vestby og Eidsvoll foreløpig sier nei til flere i år men skal vurdere saken igjen eller sier ja for neste år.

– Vi har allerede problemer med å finne bolig til de vi skal, sa ordfører Harald Espelund (Frp) i Ullensaker til NRK tidligere i vår, og advarte mot lengre køer for andre med sosiale behov.

Nes, Vestby, Aurskog-Høland og Sørum skal behandle spørsmålet i høst.

I Oslo sa bystyret ja til å ta imot opptil 291 ekstra flyktninger og kvoteflyktninger i år.

Flere kommuner har satt som forbehold at de får økt statlig støtte for å bosette flyktninger.

– Det er en forventning vi er kjent med, men vi er nå i dialog med kommunene for å finne ut hva som er det faktiske potensialet i vedtakene, sier Morten Tjessem i Imdi.

Han sier fordelingen av de 80 millionene som er satt av blir, ikke er klar ennå.