– 15 milliarder til E18 holder ikke

Naturvernforbundet får ros fra mange hold for sin alternative samferdselspakke for Oslo og Akershus. Men flere tviler på om forbundet får oppfylt sine E18-ønsker for «bare» 15 milliarder kroner.

Ny E18 forbi Sandvika

BYUTVIKLING I SANDVIKA: Slik ser ny E18 forbi Sandvika ut i kommunedelplanen for E18 gjennom Bærum. Motorveien går i tunnel, mens veien på bildet er lokalveien på overflaten.

Foto: Statens Vegvesen

NRK kunne i dag presentere Naturvernforbundet alternative Oslopakke 3. De vil bruke 95 milliarder kroner på kollektiv, sykkel og gange og 30 milliarder kroner på vei.

Av de 30 vei-milliardene setter Naturvernforbundet av 15 til ny E18 vestover. Dagens planer er kostnadsberegnet til 40 milliarder kroner.

– Jeg syns det er veldig bra at Naturvernforbundet har presentert et alternativt E18-opplegg, sier Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat i Akershus, Tonje Brenna.

Tonje Brenna

Fylkesordførerkandidat Tonje Brenna (Ap) tror Naturvernforbudets E18-ønsker blir dyrere enn 15 milliarder kroner.

Foto: Nina Eriksen / NRK

– For det første har de tatt inn over seg at noe må gjøres med strekningen vestover, som også Arbeiderpartiet har ment lenge.

– For det andre har de mye fokus på byutvikling og mulighetene for tettstedene langs dagens vei. Det tredje er at det er mye vekt på kollektivfelt og sammenhengende sykkelvei.

Men tror du det er nok med 15 milliarder kroner for å oppfylle alle disse ønskene?

– Jeg skal ikke forskuttere hva prisen blir, men det er kanskje litt optimistisk. Det som trengs for mange av tettstedene våre er at det lages tunneler. Og tunneler er forferdelig dyrt, slår Tonje Brenna fast.

Tunneler i Sandvika og Asker

Naturvernforbundet vil ikke bygge ny, sammenhengende E18 vestover, men gjennomføre omfattende kollektiv-, sykkel-, nærmiljø- og byutviklingstiltak. Det vil bety ny vei på kortere strekninger og tunneler i hvert fall fordi Sandvika og Asker.

Naturvernforbundet

Holger Schlaupitz (t.v) og Lars Haltbrekken får nye ros for Naturvernforbundets Oslopakke, men også kritikk for E18-kalkylene.

Foto: Olav Juven / NRK
Anette Solli

Bilistene må ha mer vei tilbake, konstaterer fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H).

Foto: Høyre

– De 15 milliardene kommer ikke til å holde. Miljøtiltakene lokalt blir mye dyrere enn de ser for seg. Det er tunnelene og det å gå under bakken og lage moderne veier som driver opp prisen, konstaterer fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H).

I sitt alternative opplegg tar Naturvernforbundet inn 66 milliarder kroner fra bilistene og gir under halvparten tilbake i form av nye veier.

– Det er et ganske gjennomarbeidet innspill og en ærlig mening om hvor de vil prioritere midler fra bilistene. Men når det skal kreves inn såpass mye fra bilistene, må det gå mer tilbake, sier Anette Solli.

– Konstruktive

Solveig Schytz

Solveig Scytz (V) synes det er bra at Naturvernforbundet anerkjenner at noe må gjøres med E18 vestover

Foto: Venstre

– Jeg syns de er konstruktive, sier Venstres listetopp i Akershus, Solveig Schytz.

– Det er bra å få fokus på at vi skal bruke en større del av bompengene på kollektivtrafikk og å legge til rette for at vi skal gå og sykle. Det er også Venstre for.

– Og så syns vi det er bra at også Naturvernforbundet anerkjenner at vi må gjøre noe med E18 vestover.

Men er en nedskalering fra 40 til 15 milliarder akseptabel?

– Hva prisen blir vet vi ikke, men veien skal nedskaleres, og det er buss og sykkel som skal ha prioritet, sier Solverg Schytz.

Naturvernforbundets alternative Oslopakke 3

Prosjekter

Sum

Statlige bidrag

Rest

Bompenger

Kommunale bidrag

«Ruter-prosjekter»

60,0

30,0

30,0

Tiltak for sykkel og gange

15,0

7,5

7,5

E18 Asker - Oslo

15,0

4,5

10,5

Øvrige veitiltak

15,0

4,5

10,5

Drift av kollektivtrafikk

20,0

0,0

20,0

Sum

125,0

46,5

66,0

12,5

Årlige bidrag (gjennomsnitt)

2,3

3,3

0,6

Pengebruken i Oslopakke 3 i perioden 2017-2035. Alle tall i milliarder kroner.