90 ulovlighetssaker i byggesaksavdelingen

Det er oppdaget 90 mistenkelige saker ved byggesaksavdelingen i Drammen kommune. – Det kan bli flere, sier byutviklingsdirektør Bertil Horvli.

Byggesaksskilt

Rapporten fra advokatfirmaet Deloitte felte en knusende dom over Drammen kommune.

Foto: Idar Edvin Krogstad / NRK

Antallet saker som nå følges opp og granskes i Drammen kommune i forbindelse med korrupsjonssaken, er betydelig høyere enn det som tidligere er kjent. Totalt har kommunen og granskerne fra Deloitte sett på 90 saker.

Kan bli flere

27 av de 90 byggesakene går inn i politiets korrupsjonsetterforskning. Disse har NRK omtalt tidligere. I tillegg har nå kommunen jobbet med å ettergå 63 mistenkelige saker. Seks av disse er avsluttet uten funn av ulovligheter. Resten er fortsatt under utredning.

Bertil Horvli, byutviklingsdirektør Drammen

Byutviklingsdirektør i Drammen kommune, Bertil Horvli

Foto: Anders Wam Bjerkeseth / NRK

– Vi jobber kontinuerlig med dette og det kan godt hende det blir flere ulovlighetssaker, sier byutviklingsdirektør Bertil Horvli
 Drammen kommune.

Selvkritikk?

Horvli selv, byplansjef Hilde Haslum og byggesakssjef Bjørn Tollef Swang i Drammen kommune er blant dem som er blitt intervjuet av de eksterne granskerne, og som nå må tåle kraftig kritikk. Både Swang og Haslum er fjernet fra sine tidligere posisjoner.

– Vi har fokus på å bygge en organisasjon som er robust og som gir kvalitet. Rapporten er et læringselement til hvordan vi skal jobbe videre, sier Horvli til NRK.

– Hva med litt selvkritikk?

– Vi har gjort store endringer allerede. Husk at vi har over 1000 byggesaker per år. En mindre prosentandel av dette er avvikssaker. Rapporten gir ikke noe bilde av hvor mange saker som går bra.

– Men altså, hva med selvkritikk?

– Hele poenget er at vi skal bruke rapporten til å lære. Selvkritikk må man ta. Vi har hatt svake systemer og rutiner. Nå fokuserer vi på å jobbe videre med å endre ting og vi yte bedre service og kvalitet. Man må være selvkritisk for å gjøre endringer.

– Er dagens ledelse den rette til å videreføre arbeidet?

– Vi har gjort en restrukturering av byplanavdelingen. Vi har etablert to nye avdelinger med nye ledere. I tillegg er ny byplansjef ansatt. Restruktureringen gir et nytt lederkorps. Dessuten er det opprettet en enhet som skal arbeide med systemer og internkontroll. Vi er glad for alt som er kommet fram. Det er nyttige innspill. Vi er ikke ute etter å forsvare, men å utvikle oss, sier byutviklingsdirektør Bertil Horvli.