Hopp til innhold

– I starten var dagene veldig lange

Til sammen 9.000 fanger har sonet hjemme med fotlenke. Nå skal ordningen evalueres.

Soner med fotlenke

I fjor sonet over 2 700 personer hjemme ved hjelp av fotlenke. Denne 23 år gamle mannen forteller at dagene kan bli lange og at det er klare regler han må følge.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Hjemme i toromsleiligheten på et boligfelt i Follo har 23-åringen sonet 49 av en 54 dager lang straff for legemsfornærmelse. Under beinet på olabuksa hans henger innretningen som stadig flere fanger får bruke.

Antallet straffedømte som soner hjemme med elektronisk fotlenke øker kraftig år for år. I fjor var det 2.729 personer, nesten dobbelt så mange som i 2012.

– I starten var dagene veldig lange. Den første helgen var verst, da alle andre dro ut og jeg måtte være hjemme, sier han til NRK.

Reglene for 23-åringen er klare.

– Jeg har tvungen innetid og utetid, det er nulltoleranse for alkohol og narkotika og jeg må blåse i en promilletest hver gang jeg møter kriminalomsorgen.

Det er møter to ganger i uka, der det settes opp en aktivitetsplan.

Skeptiske regjeringspartier

Vidar Brein-Karlsen

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen venter på svarene i evalueringen som snart skal settes i gang.

Foto: Olav Heggø / Fotovisjon

Siden ordningen med elektrisk fotlenkesoning ble innført i 2008 har 9.000 fanger forsøkt dette. Etter at 105 lenker ble bevilget over statsbudsjettet for 2014 finnes det nå 342 av dem i hele landet.

Både Høyre og Fremskrittspartiet har vært kritiske til at noen skal få sone i sin egen stue. Nå skal Justisdepartementet evaluere ordningen, der regjeringspartiene skal få svar på spørsmålene sine.

– Det er helt korrekt at vi har hatt en skepsis til denne soningsformen. Det bunner i hvordan det kan fremstå for ofre og pårørende, men også hvordan det er for andre i husholdningen å dele hjem med en som soner, sier statssekretær i justisdepartementet, Vidar Brein-Karlsen fra Fremskrittspartiet.

Hindrer kriminelt nettverk

Stig Storvik

Stig Storvik i Kriminalomsorgen er svært fornøyd, og viser til at få bryter reglene ved fotlenkesoning.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Kriminalomsorgen er derimot strålende fornøyd med erfaringene.

– Som vi ser det, er det en veldig god løsning. Det hindrer førstegangssonere å komme i kontakt med kriminelle nettverk, og samfunnsøkonomisk er det en veldig effektiv straffemåte, sier assisterende regiondirektør i region Øst, Stig Storvik.

Han peker også at tilbakefallsprosenten er lav og regelbruddene få. Fangene får beholde jobb og nær kontakt med familie, samtidig som de slipper å få dårlige venner bak murene.

23-åringen i Follo anbefaler politikerne å satse på fotlenkesoning.

– Det lærer folk å bli veldig strukturerte. Det kjennes som en straff, og man lærer av det vil jeg påstå.

Fotlenke for soning

Fotlenken er festet rundt ankelen og holder kontroll på at den straffedømte oppholder seg der han eller hun skal være til enhver tid.

Foto: Dag Aasdalen / NRK