80 prosent stryker til teoriprøven

Kandidatene gambler høyt. En fare for trafikksikkerheten, mener kjøreskoleleder.

Teoriprøve
Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

- Utviklingen er negativ, sier Terje Sørby, daglig leder ved Sørby trafikkskole på Mysen.

Farligere sjåfører

Hele 80 prosent av kandidatene på Mysen stryker på teoriprøven. Det er langt over landsgjennomsnittet som er 70 prosent.

De høye stryktallene skyldes at stadig flere bare tar et par selvtester på internett før de melder seg opp til teoriprøven, i følge Sørby.

Han merker daglig at elever med dårlige teorikunnskaper er farligere sjåfører enn elever som både kan trafikkreglene, og har tenkt gjennom hvorfor de er som de er.

Pugger dagen før

- Elever med dårlig teoretisk kunnskap gjør mange flere feilbeslutninger, sier han.

Men ikke engang de 20 prosentene som består teoriprøven har nødvendigvis nok teoretisk ballast til å bli trygge sjåfører, mener Sørby.

- Svært ofte er det ren pugg-kunnskap de har. De kan ha hatt flaks, og fått de samme spørsmålene på teoriprøven som de har pugget svarene på tidligere. Men noen forståelse for trafikken trenger de ikke å ha, sier han.

Store ressurser

Sørby får støtte fra Vegvesenet i at elevene kan for lite, og at kunnskapen de har sitter for løst.

- Kunnskapsnivået er for lavt, sier distriktsleder Egil Nordengen i Statens vegvesen, som må bruke store ressurser på elever som må ta teoriprøven både tre og fire ganger.

- Strykprosenten gikk voldsomt opp etter en omlegging av prøven i 2005, forklarer Nordengen.

På landsbasis stryker om lag 70 prosent på teoriprøven.

Ikke obligatorisk

Teorikurs er ikke lenger obligatorisk for førerkortkandidatene, og Nordengen tror de begredelige prøveresultatene skyldes at mange kommer svært dårlig forberedt til teoriprøven.

- En stor andel av de som stryker burde rett og slett lese mer. Jeg har inntrykk av at mange sjangser på at de skal ha en god dag, og ha flaks med spørsmålene, sier han.

For Vegvesenet betyr de høye stryktallene at mange kommer tilbake både tre, fire og fem ganger før de kommer seg gjennom teoriprøven.

Stabile oppkjøringstall

- Det betyr at vi må bruke ganske mye ekstra ressurser på teoriprøven, ressurser vi nok hadde hatt bedre nytte av andre steder.

I tillegg koster det for dem som stryker. De må betale gebyr for teoriprøven hver gang, sier Nordengen.

Mens stadig færre altså klarer teoriprøven, ligger stryktallet for den praktiske oppkjøringen stabilt på 33 til 34 prosent. Slik har det vært de tre siste årene.