80-åring dømt til fengsel for ulovlig hummerfiske

En 80 år gammel mann er dømt til fengsel i 50 dager for ulovlig hummerfiske og brudd på våpenloven. Fredrikstad tingrett har fradømt mannen retten til å fiske for alltid.

ulovlig hummerfiske

Fra Kystvaktens aksjon i fjor sommer.

Foto: Remi Drageset / NRK

Da saken var oppe for retten, innrømmet 80-åringen straffskyld for ett tilfelle av ulovlig hummerfiske og for å ha hatt en hagle uten nødvendig våpentillatelse. Mannen innrømmet ikke ulovlig bruk av åleruser og gal merking av en sjark.

Mannen er tidligere domfelt for ulovlig fiske, og tingretten mener mannen har vist manglende respekt for lovverket på dette feltet. Retten har bestemt at en jolle og fiskeredskaper skal inndras.

Påtalemyndigheten la også ned påstand om at en sjark skulle inndras. Retten kom fram til at denne båten eies av mannen sønn, og valgte å ta hensyn det.

23 hummer i et samlenett

I juli i fjor avdekket en inspektør fra Fiskeridirektoratet at mannen fisket hummer i fredningstiden. Mannen ble tatt med 23 hummer i et samlenett, fire av dem med rogn og ni andre under minstemålet. Mannen innrømmet at hummerne var hans og at han hadde fisket dem ulovlig.

I august i fjor ble mannen avslørt med våte åleruser i skjærgården utenfor Fredrikstad. Mannen hevdet rusene hadde vært oppbevart ved et skjær og hadde blitt våte fordi de var blitt kastet på sjøen av vær og vind.

Tingretten konstaterer at det ble funnet krabber og andre bunndyr i en av rusene. Retten konkluderer med at mannen fisket med ruser i strid med forbudet mot å sette ut slik redskap etter 1. mai.

Retten fant også mannen skyldig i å merke en sjark med fiskerimerke uten tillatelse.

Mannen var også tiltalt for å ha en hagle uten nødvendig våpentillatelse og for å ha oppbevart den i en ulåst garasje til tider. Dette erkjente mannen straffskyld for i retten.

Forbys å fiske

Påtalemyndigheten la ned påstand om at mannen må fradømmes retten til å drive fiske for alltid. Fredrikstad tingrett konstaterer at mannens gjentatte overtredelser viser manglende respekt for lovene på dette feltet.

Retten mener det er lite trolig at han kommer til å avstå fra ulovlig fiske i framtiden. Fredrikstad tingrett konstaterer at mannen er pensjonist og at det å ta fra ham retten til å drive fiske, ikke er en uforholdsmessig reaksjon.

Tingretten har bestemt å inndra en jolle med motor, fiskeredskaper og en hagle fra mannen. Retten har også pålagt mannen å dekke saksomkostninger med 20.000 kroner.