8. mars-parole skaper strid

Kvinnegruppa Ottar skal kreve nedleggelse av Pro Sentret gjennom 8. mars-parole. Det skaper strid blant kvinnegrupper i Oslo.

Kvinnedagen 8. mars

Kvinnegruoppa Ottar har fått gjennomslag for sin parole i 8. mars-toget i Oslo om å legge ned PRO-senteret.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

– Pro Sentret har normalisert prostitusjon i flere år, og har fungert som et propagandaorgan mot sexkjøp-loven vi har vedtatt i Norge.

Det uttaler Hanne Størset, styremedlem i Ottar, til NRK. De har fått gjennomslag for en parole i årets 8. mars-tog som tar til orde for å legge ned Pro Sentret.

Ottar mener det er behov for et helt nytt tiltak.

– Det hjelper ikke å flikke på det tiltaket som ligger der. Vi vil ha nytt og bedre, vi vil ha større, vi vil ha langtidstiltak. Pro Sentret gjør det rett og slett ikke godt nok.

– Feil dag å ta det opp

Bjørg Norli.

Leder i PRO-senteret, Bjørg Norli

Foto: Pro Senteret

– 8. mars er jo en kvinnedag og alle meninger skal vel i utgangspunktet få komme til uttrykk også denne dagen. Samtidig mener jeg at solidaritet med alle kvinner bør strekke seg så langt at man velger en annen dag for å kjempe akkurat den kampen, sier leder for Pro Sentret, Bjørg Norli.

Hun mener Ottar gjennom denne parolen viser hva kvinnegruppen synes om prostituerte.

– Når man ønsker å legge ned Pro Sentret som er et veldig viktig tiltak for svært sårbare kvinner, så signaliserer man hva man mener om kvinner som er i en slik livssituasjon, påpeker Størset.

Tror det skader oppmøtet

Anniken Huitfeldt

Kulturminister Anniken Huitfeldt

Foto: Ole-Tommy Pedersen / Scanpix

– Det er ofte strid om parolene som fremmes 8. mars, men denne parolen håper jeg fjernes fra toget. Vi kan ha ulike holdninger til lovforbud mot prostitusjon, men vi bør alle være enige om at de som er innen prostitusjon skal få den hjelpen de fortjener.

Det sier kulturminister Anniken Huitfeldt i en kommentar til Ottars parole.

– Det er en parole som jeg tror mange vil reagere på, og mange vil nok ikke sluttet seg til et 8. mars-tog med en slik parole, sier kulturministeren, som også er leder av Arbeiderpartiets kvinnegruppe.

Hun mener det Pro sentret fyller en viktig rolle.

– Arbeiderpartiet har ikke behandlet 8. mars-parolene, men Oslo Arbeiderparti ønsker å videreføre støtten til Pro Sentret. Det er viktig å ha et tilbud til menn og kvinner i prostitusjon.