71 nye koronasmittede i Drammen

I Drammen er det registrert 71 nye tilfeller av smitte. Det har vært et etterslep på prøvesvar, men det er i stor grad hentet inn i lørdag, og derfor får Drammen et høyt smittetall. Det er også et dødsfall, men det ble meldt fra sykehuset torsdag.