Hopp til innhold

Over 7000 straffesaker venter på behandling

Det fortsetter å hope seg opp med ubehandlede saker i Øst politidistrikt. Ved utgangen av august lå over 7000 straffesaker og ventet på behandling.

Norges lover

Det har vært en kraftig økning i straffesaker som ikke blir behandlet etter at Øst politidistrikt ble etablert i fjor sommer.

Foto: Wenche Lamo Hadland / NRK

– Vi har hatt en kraftig og jevn økning i ubehandlede straffesaker helt siden sammenslåingen ble satt i verk i juni 2017. Det er en utfordring vi har hatt over lang tid, sier påtaleleder Mona Hertzenberg i Øst politidistrikt.

Av de over 7000 sakene, er rundt en fjerdedel saker er ikke ferdig etterforsket, mens resten ligger ubehandlet hos påtalejuristene.

Dette er en økning på 50 prosent siden politidistriktene Follo, Østfold og Romerike ble slått sammen til Øst politidistrikt i juni i fjor.

Dumpet saker på sjefens kontor

Ansatte i politidistriktet har flere ganger varslet om underbemanning og mangelfull etterforskning. I juni fortalte NRK at utslitte politijurister dumpet alvorlige saker på sjefens kontor.

Politidistriktet fikk også kraftig kritikk av statsadvokaten, mens interne bekymringsmeldinger tegnet et dramatisk bilde etter politireformen:

  • Alvorlig underbemanning blant juristene
  • Mange jobber seg syke
  • Grove saker blir liggende over et år
  • Selv saker som er ferdig etterforsket blir liggende urørt

I juni fortalte NRK også om «Victoria» som fikk livet satt på vent på grunn av mangel på jurister. Saken hennes var ferdig etterforsket i november i fjor, men ble liggende urørt i sju måneder.

Nå, tre måneder senere, ligger saken på vent hos statsadvokaten.

Mona Hertzenberg

Mona Hertzenberg er påtaleleder i Øst politidistrikt.

Foto: Birger Kjølberg/NRK

Påtaleleder Mona Hertzenberg sier at problemene er sammensatt, men at politireformen er en stor del av grunnen.

– Vi har fått nye kolleger, nye arbeidsmetoder og nye rutiner for hvordan ting skal gjøres. Det har også vært betydelige vakanser og stor turnover, både blant etterforskere og jurister. Vi har nå flyttet ressurser fra etterforskning til påtale for å få flere saker ferdigstilt og avgjort, forteller hun.

Dramatisk nedgang

Også hos domstolene merker man at det kommer færre saker til behandling.

Ifølge Arnfinn Agnalt, sorenskriver ved tingrettene i Fredrikstad og Halden, viser halvårsstatistikken en dramatisk nedgang i saker fra Øst politidistrikt.

Arnfinn Agnalt

Sorenskriver Arnfinn Agnalt er bekymret for at domstolen blir en flaskehals når politiet får ferdigbehandlet sakene som ligger på vent.

Foto: Fredrikstad tingrett

– Mitt inntrykk er at det ligger store bunker med saker som venter på å bli behandlet hos juristene. Politiet er opptatt av interne prosesser og produksjonen av straffesaker har gått ned som følge av det, sier han.

At saker blir liggende lenge er ofte belastende for de involverte, både fornærmede, siktede og pårørende.

I flere tilfeller fører det også til henleggelser og strafferabatter.

Frykter flaskehals

Agnalt frykter samtidig at domstolene vil ende opp som en stor propp når sakene fra politiet blir ferdigbehandlet.

Domstolenes budsjetter blir fastsatt etter antallet saker de behandlet det foregående året. Få saker i år betyr lavere budsjetter, og færre folk, neste år.

– Når politiet får opp produksjonen av straffesaker, så risikerer vi at domstolene blir flaskehalser. Vi er rammet av kutt og stillinger som står ledige. Hvis produksjonen øker, så kan det føre til at vi får problemer med saksavvikling, sier han.