70 må trolig gå på Follum

Follum fabrikker i Hønefoss nedbemanner med 70 personer. De ansatte mener de må ta støyten for Norske Skogs mislykkede utenlandsinvesteringer.

Follum fabrikker
Foto: Follum fabrikker

Ledelsen ved Norske Skog Follum i Hønefoss foreslår en kraftig reduksjon i antall ansatte. Innen utgangen av 2008 kan 70 personer miste jobben.

De ansatte reagerer meget sterkt på avgjørelsen, sier hovedtillitsvalgt Stein Roar Eriksen. - Vil ta livet av fabrikken

Helt nødvendig

Follum sliter ennå med virkningene av nedskjæringene i 2003, sier Eriksen. Då måtte 120 ansatte gå. Fabrikken har for høyt forbruk av overtid og altfor få ansatte på vedlikehold, mener han.

Fabrikkdirektør Wenche Ravlo mener derimot nedbemanningen er helt nødvendig for å overleve. - Vi må gjøre Follum konkurransedyktig

Snuoperasjon

- Norske Skog har gjort mislykkede investeringer i utlandet, for eksempel i Nederland, Tyskland og Kina, sier hovedtillitsvalgt Eriksen. Og det er dette norske arbeidere nå blør for.

- Vi ansatte vil gjerne være med på en snuoperasjon for å gjøre Follum til en konkurransedyktig bedrift, sier Stein-Roar Eriksen.

Hans forslag til innsparing er å bli dyktigere både med innkjøp, transport, salg, produksjon og det å finne de rette markedene.

Det er styremøte i Norske Skog på Oksenøya ved Fornebu som pågår i øyeblikket.