70 kroner i bompenger for elbiler

Elbiler kan snart se langt etter gratis bompassering. Hvor dyrt det faktisk kan bli er nok de færreste klar over.

Tesla bomringen Skøyen

MÅ SNART BETALE: Elbileiere som kommer vestfra, må betale mest i bompenger om noen år.

Foto: Andreas Sundby / NRK

30 kroner dagen om under ett år, 45 kroner i 2020 og 71 kroner i 2025 for elbiler som kjører fra Bærum til Oslo.

Det blir den nye hverdagen for mange av de som har kjøpt eller går med planer om å kjøpe elbil.

– Kommer til å svi

Christina Bu

Generalsekretær i elbilforeningen, Christina Bu.

Foto: Norsk elbilforening

– Det er en høy sum, og det kommer til å svi på lommeboka, sier generalsekretær Christine Bu i elbilforeningen.

– Vi har vært klar over at elbilene etter hvert må betale bompenger, og det er varslet at det kommer flere bompasseringer, men totalsummen vil nok overraske mange, sier hun.

Må betale neste år

I Oslos bomsystem opphører fritaket for elbiler samtidig som antall bomstasjoner øker kraftig neste år. Begge deler er en del av Oslopakke 3-forliket og begrunnet av et ønske om å spre bompenge-belastningen på flere.

Elbileiere slipper fremdeles billigere unna enn bensin- og dieselbilister. Regnestykket er basert på følgende forutsetninger:

 • 1. mars 2019 øker antall bomstasjoner i Oslo fra 29 til 83.
 • Det blir satt opp bommer på bygrensa fra Romerike og Follo, slik det har vært fra Bærum i en årrekke.
 • På bygrensa blir det kun betaling i retning Oslo, som i dag, mens det i dagens bomring blir betaling i begge retninger.
 • Det kommer også nye bommer på innsiden av dagens bomring, men har du passert en bom lenger ut i løpet av den siste timen, slipper du å betale i disse.
 • For elbiler er taksten pr. passering fem kroner utenom rushtid og ti kroner i rush.
 • Elbilister fra Akershus som må gjennom to bommer både i morgen- og ettermiddagsrushet må betale 30 kroner til sammen.
 • 1. mars 2020 skrus elbil-taksten opp ytterligere.
 • For elbiler blir taksten pr. passering da ti kroner utenom rushtid og 15 kroner i rush.
 • Elbilister fra Akershus som må gjennom to bommer både i morgen- og ettermiddagsrushet må betale 45 kroner til sammen.

Må nedskaleres

Fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H), sitter i styringsgruppa for Oslopakke 3. Hun forklarer den gradvise innføringen av elbil-betaling slik:

Anette Solli

Fylkesordfører i Akershus, Anette Solli.

Foto: Olav Juven / NRK

– Før eller siden er alle enige om at elbilfordelene må nedskaleres etter hvert som det kommer veldig mange elbiler.

– Men det er et virkemiddel som virker. Vi får flere nullutslippsbiler, og det er kjempeviktig. Jeg tror ikke tiden er inne for å avslutte de virkemidlene før vi er der vi skal være når det gjelder nullutslippsbiler, sier Solli.

50 % rabatt

Det er derfor Stortinget i forbindelse med budsjettforliket for 2017 vedtok at elbiler ikke skal betale mer enn halvparten av det fossilbiler gjør i norske bomstasjoner.

Det etableres en nasjonal bindende regel om at nullutslippskjøretøy ikke skal betale mer enn maksimalt 50 prosent av takstene for konvensjonelle kjøretøy når det gjelder bompenger, ferje og parkering.

Budsjettforliket på Stortinget for 2017

Det er dette Statens vegvesen har lagt til grunn når de planlegger ny E18 gjennom Asker og Bærum.

For å finansiere prosjektet skal det settes opp egne bommer etter hvert som veien står ferdig. Her ser regnestykket slik ut:

 • Første etappe Lysaker – Ramstadsletta skal stå ferdig i 2025.
 • Kostnadsanslaget er på 13,7 milliarder kroner.
 • Staten skal betale 25 prosent; bilistene 75 prosent gjennom bompenger.
 • I 2025 blir det derfor satt opp nye bommer rett på utsiden av bommene som allerede står på bygrensa.
 • Statens vegvesen har beregnet at passeringsprisen må være 26 kroner i gjennomsnitt i hver retning.
 • Elbiler skal ifølge beregningene betale 13 kroner hver vei, 26 kroner pr. dag hvis de både kjører inn og ut.

Hvis vi summerer dette med de 45 kronene elbileiere må betale i Oslo-bommene, får vi en daglig utgift på 71 kroner.

Nye bommer E18 kart

NYE BOMMER: Det er planlagt seks nye bommer når første etappe av E18 fra Lysaker til Ramstadsletta står ferdig i 2025. Bommene vest for Sandvika kommer etter planen nærmere 2030.

Foto: Statens Vegvesen

Ikke bærekraftig

– Det er høye priser, og det er desto høyere for bensin- og dieselbiler, påpeker Christina Bu i Elbilforeningen.

– Jeg tror det kommer til å gjøre at veldig mange velger andre transportmidler. Det er kanskje også en del av målet, men gjør at vi må stille spørsmål ved om denne finansieringsløsningen er bærekraftig.

Hun advarer samtidig mot å rokke ved taket på 50 prosent som Stortinget har satt for elbiltakst i bommer og viser til foreningens årlige elbilist-undersøkelse.

– I Oslo og Akershus sier nesten halvparten at de ikke ville kjøpt elbil uten bomfritaket. En rabatt er veldig viktig for at folk skal velge en bil som fortsatt ikke er fullt ut konkurransedyktig, sier hun.