70 hunder avlivet hos Østfoldbonde

Mattilsynet ba bonden redusere dyreholdet på grunn av dårlig dyrevelferd. Bonden valgte å la en veterinær avlive 70 hunder.

Bilder hunder Mattilsynet

Hundene står i små bur, og får ikke tilfredsstillende mosjon og aktivisering, sier Nina Brogeland Laache i Mattilsynet.

Foto: Mattilsynet

Smaalenenes avis omtalte saken i går.

Mattilsynet har fulgt mannen nøye siden et tilsyn i oktober 2014. De mener dyrevelferden ikke er ivaretatt, og har i året siden tilsynet pålagt ham 20 utbedringer av dyrevelferdsmessige og dyrehelsemessige forhold for hundene, og for småfe som sauer og geiter.

Han sier til NRK Østfold at han ikke ønsker å kommentere saken nå.

– Det har vært flere avvik i det hundeholdet, sier seksjonssjef Nina Brogeland Laache i Mattilsynets avdeling Østfold og Follo.

– Relativt mange hunder er oppstallet i små bur eller i små binger. Det er også dårlige rutiner for tilsyn og stell av dyrene, og også oppfølging av valper, die-givende tisper.

Bilder hunder Mattilsynet

TRANGE KÅR: Hundene ble holdt i bur. Drøyt hundre av dem, til tider. Nå er det 38 av dem igjen, opplyser Mattilsynet.

Foto: Mattilsynet

– De skal kunne legge seg ned og hvile, og flytte på seg. Og når det kombineres med mangelfulle rutiner for mosjon, aktivisering, stimulering, sosial kontakt med mennesker, så er dyrevelferden ikke ivaretatt.

Ba først om utbedringer

Mattilsynet fattet først vedtak om at forholdene måtte utbedres. Når det ikke ble gjort, fattet de vedtak om reduksjon av hundeholdet.

Nina Brogeland Laache

- Vi pålegger ikke å avlive friske dyr. Alternativer er å selge dyr eller omplassere dem, for eksempel, sier Nina Brogeland Laache i Mattilsynet.

Foto: Petter Larsson / NRK

– Når vi fatter et vedtak om reduksjon, så er det opp til dyreeier å velge hvordan dyreholdet skal reduseres, presiserer Brogeland Laache.

- Vi har satt eieren i kontakt med SPCA, som sa seg villige til å omplassere hundene. Men dyreeier har valgt å avlive et stort antall hunder i det tilfellet her, fortsetter Brogeland Laache.

Mannen er i tillegg pålagt å betale daglig tvangsmulkt på 500 kroner fram til lignende forhold i hans saue- og geitehold er utbedret.