Arbeidsmiljøloven brutt over 65.000 ganger ved sykehjemmene i Oslo kommune

NRK spurte Sykehjemsetaten hvor mange ganger arbeidsmiljøloven er brutt. Ansvarlig byråd Tone Tellevik Dahl (Ap) var ikke kjent med svaret.

Byråd for helse,eldre og arbeid Tone Tellevik Dahl

Tone Tellevik-Dahl (Ap) er byråd for eldre, helse og arbeid.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Arbeidstilsynet har åpnet tilsyn med Oslo kommune etter flere avsløringer. Etter at NRK meldte om over 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven i byråd Lan Marie Bergs etater, besluttet Arbeidstilsynet å gå på tilsyn med hele kommunen.

Fredag ettermiddag fikk NRK innsyn i nye tall fra Sykehjemsetaten i Oslo kommune, som er landets største arbeidsgiver for sykehjemsansatte.

Tallene viser at det har vært 65.694 brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven siden 2013. Antallet brudd fordeler seg slik per år:

  • 2013: 20.883
  • 2014: 13.281
  • 2015: 9.566
  • 2016: 4.767
  • 2017: 7.433
  • 2018: 5.745
  • Hittil i år: 4.019

Det er kravene om arbeidstid, overtid og hviletid som er brutt.

– I 2019 ligger det an til å bli totalt rundt 5.500 brudd for alle 21 institusjoner. Snittet ser ut til å bli rundt 260 brudd per år per institusjon, opplyser spesialrådgiver Kristin Munthe-Kaas i Sykehjemsetaten i en redegjørelse til NRK.

Helge Jagmann er direktør i Sykehjemsetaten. Han forteller at det har vært en nedgang på 75 prosent mulig brudd årlig siden han startet i etaten i 2014.

Helge Jagmann

Helge Jagmann er direktør i Sykehjemsetaten

Foto: Oslo kommune

– Arbeidet i etaten har gitt betydelige resultater, samtidig har vi et stort forbedringspotensial for å redusere ytterligere og komme nærmere null. Vi følger opp dette systematisk.

Jagmann sier det er mange feilkilder som gjør tallet høyere i statistikken enn det virkelig er, derfor mener han det er snakk om mulige brudd og ikke faktiske brudd.

– Dette kommer Arbeidstilsynets gjennomgang til å vise.

Mer om feil i datagrunnlaget kan du lese lenger ned i saken.

Ifølge Jagmann er det i år mulig brudd på under 1 prosent av alle vakter.

– Døgnbaserte helsetjenester setter alltid liv, helse og pasientsikkerhet først, og det er stor forskjell mellom institusjonene.

Ifølge direktørene utgjør nærmere halvparten av bruddene ekstravakter i helgene.

Byråden: Kjente ikke tallet

Konfrontert med at det kan ha vært så mange som 65.000 lovbrudd siden 2013 svarer byråd Tone Tellevik Dahl (Ap), som har ansvaret for Sykehjemsetaten, slik:

– Jeg kjenner ikke til det totale tallet du refererer til.

– Kan du være konkret på hvilken informasjon du har mottatt som byråd?

– Jeg kan ikke på stående fot si når og hvordan jeg har fått informasjon om brudd. Men vi er jo kjent med at det har vært brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser, og det er derfor vi har pålagt våre virksomheter å jobbe for en betydelig sterkere heltidskultur. Vi skal også vurdere å innføre vikarpool for å redusere sårbarheten ved sykdom og annet fravær.

– Blir du overrasket når du nå får høre at det har vært så mange som over 4.000 lovbrudd i din egen etat så langt i år?

– Jeg er ansvarlig for en sektor som har døgnkontinuerlige tjenester, hvor hensynet til liv og helse alltid må gå foran. Da kan man komme i situasjoner hvor bestemmelsene brytes.

Innfører fast rapportering nå

– Men hvis du ikke har vært kjent med hvor mange ganger arbeidsmiljøloven har vært brutt, hvordan er du da i stand til å utøve det kontrollansvaret du har som byråd?

– Kommunaldirektøren følger opp arbeidstidsbestemmelser blant annet, i etatsstyringsmøtene gjennom systematisk arbeid de siste årene. Da har også antall brudd gått nedover. Dette er fortsatt ikke godt nok, svarer Tellevik Dahl.

Tellevik-Dahl forteller at hun nå vil be om at brudd på arbeidsmiljøloven blir et fast punkt på møtene mellom kommunaldirektørens møte med Sykehjemsetaten.

– Allerede i 2013 fikk alle virksomhetslederne beskjed om at de må ha systemer og rutiner for å sikre at eventuelle brudd blir avdekket på et tidlig tidspunkt, og blir gjort noe med.

– Hvorfor ber du om det nå?

– For å være tett på, og fordi vi skal gå fra en deltidskultur til en heltidskultur.

Kan være feil i dataene

Det er anledning til å avtale dispensasjon fra arbeidsmiljølovens regler med tillitsvalgte, men etaten kjenner til eksempler på at dette ikke alltid fanges opp av systemet.

Tallet på faktiske lovbrudd kan derfor være lavere på grunn av feil i datasystemet.

– Statistikken vil derfor inneholde feilkilder og vise for høye tall fordi en stor del brudd på arbeidsmiljøloven som egentlig ikke er brudd, men som vises som det på grunn av at feil data er lagt inn i systemet, påpeker Munthe-Kaas.